U DEVETOM BROJU ČASOPISA PODRAVINA SURAĐUJU:

 • 1. Mr. sc. Hrvoje PETRIĆ, Zavocl za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Zagreb
 • 2. Doc. dr. sc. Mirela AL TIC SLUKAN, lnstitut drustvenih znanosti , lvo Pilar" Zagreb
 • 3. Prof. dr. sc. Mira KOLAR, red. sveučilišni profesor povijesti u mirovini, Zagreb
 • 4. Dr. sc. Suzana LECEK, Hrvatski institut za povijest Zagreb
 • 5. Dr. sc. Zdravko DIZDAR, Hrvatski institut za povijest Zagreb
 • 6. Dr. sc. Primoz PAVLIN, lnstitut za arheologijo ZRC SAZU Ljubljana
 • 7. Dr. sc. lvica ZVONAR, Odsjek za povijesne znanosti HAZU Zagreb
 • 8. Dr. sc. Zoltan HAJDU, Centre for Regional Studies of Hungarian Scientific Academy, Pees
 • 9. Vladimir SADEK, Osnovna skola ČDuro Ester" Koprivnica
 • 10. Prof. dr. sc. Dragutin FELETAR, Prirodoslovno-matematicki fakultet Zagreb
 • 11. Branka G RBAVAC, Odsjek za povijesne znanosti HAZU Zagreb
 • 12. Denis DETLING, Ill. gimnazija Osijek
 • 13. Goran HUTINEC, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Zagreb
 • 14. Ivan PEKLIĆ, Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankoveckog Križevci
 • 15. Petar FELETAR, lzdavacka kuća Meridijani Samobor
 • 16. Dr. sc. Zoltan HAJDU, Centre for Regional Studies of Hungarian Scientific Academy, Pees
 • 17. Prof. dr. sc. lsao KOSHIMURA, Zokei University, Tokio
 • 18. Dr. sc. Geza PALFFY, History Institute, Academy of Science, Budapest
 • 19. Doc. dr. Andrej HOZJAN, Oddelek za zgodovino, Pedagoska fakulteta Maribor
 • 20. Prof. dr. sc. Dragutin FELETAR, Prirodoslovno-matematicki fakultet Zagreb
 • 21. Prof. dr. sc. Karl KASER, lnstitut tor Geschichte, Universitat Graz
 • 22. Prof. dr. sc. Mira KOLAR, red. sveučilišni profesor povijesti u mirovini, Zagreb
 • 23. Mr. sc. Hrvoje PETRIĆ, Zavocl za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet Zagreb
 • 24. Dr. sc. Suzana LEČEK, Hrvatski institut za povijest Zagreb
 • 25. Prof.PaedDr. Jaroslav VENCALEK, CSc.,
 • Zavod za socijalnu geografiju i regionalni razvoj Prirodoslovnog fakulteta Ostrava
 • 26. Zlatko FILIPOVIC, d.i.a., Županijski zavod za prostorno planiranje Koprivnica
 • 27. Doc. dr. sc. Lučka LORBER, Oddelek za geografijo, Pedagoska fakulteta Maribor
 • 28. Mr. sc. Mladen MATICA, Županijski zavocl za prostorno planiranje Koprivnica
 • 29. Prof. dr. sc. Zoran STIPERSKI, Geografski odsjek, PMF Zagreb
 • 30. Mr. sc. Jaksa RAGUŽ, Hrvatski institut za povijest Zagreb
 • 31. Mr. sc. Željko HOLJEVAC, lnstitut drustvenih znanosti Člvo Pilar" Zagreb
 • 32. Željko KRUŠELJ, Poclravski list Koprivnica
 • 33. Dr. sc. Željko TOMIČIĆ, lnstitut za arheologiju Zagreb
 • 34. Mr. sc. Tatjana TKALČEC, lnstitut za arheologiju Zagreb
 • 35. Dr. sc. Zdravko DIZDAR, Hrvatski institut za povijest Zagreb

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.