KATASTROFALNE POPLAVE U KOPRIVNIČKOJ I ĐURĐEVAČKOJ PODRAVINI 1965., 1966. I 1972. GODINEIzvorni znanstveni rad
Željko Krušelj
KATASTROFALNE POPLAVE U KOPRIVNIČKOJ I ĐURĐEVAČKOJ PODRAVINI 1965., 1966. I 1972. GODINE
MUZEJ – MOST RIJEKE DRAVE KOD BOTOVAPregledni rad
Mirela Horvat
MUZEJ – MOST RIJEKE DRAVE KOD BOTOVA
NARAVNI ČISTILNI SISTEMI KOT INOVAVITNI PRISTOPI ZA ČIŠČENJE VODE NA PRIMERU ČEZMEJNEGA OBMOČJA MED MURO IN DRAVO – GAJŠEVSKO JEZEROIzvorni znanstveni rad
NARAVNI ČISTILNI SISTEMI KOT INOVAVITNI PRISTOPI ZA ČIŠČENJE VODE NA PRIMERU ČEZMEJNEGA OBMOČJA MED MURO IN DRAVO – GAJŠEVSKO JEZERO
BATHING IN THE DRAVA – »GOING WITH THE FLOW«Pregledni rad
Karin LORBERMartin STERMITZ
BATHING IN THE DRAVA – »GOING WITH THE FLOW«
POSJED SVETI MARTIN/ FELSE SZENT MARTON/ MARTINCI – DJELIĆ STARE SLAVONIJE S DRUGE STRANE RIJEKE DRAVEPregledni rad
Ranko Pavleš
POSJED SVETI MARTIN/ FELSE SZENT MARTON/ MARTINCI – DJELIĆ STARE SLAVONIJE S DRUGE STRANE RIJEKE DRAVE
RIJEKA DRAVA I NJEZINA PRITOKA MURA KAO ZAVIČAJNE, GRANIČNE I MITSKE VODE U TRADICIJSKOM PJESNIŠTVU MEĐIMURJA I SUSJEDNIH KAJKAVSKIH PODRUČJAPregledni rad
Lidija Bajuk
RIJEKA DRAVA I NJEZINA PRITOKA MURA KAO ZAVIČAJNE, GRANIČNE I MITSKE VODE U TRADICIJSKOM PJESNIŠTVU MEĐIMURJA I SUSJEDNIH KAJKAVSKIH PODRUČJA
PROSTORNI RAZVOJ VIKENDAŠTVA U RURALNIM PODRUČJIMA HRVATSKE: PRIMJER KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJEIzvorni znanstveni rad
Petar FijačkoVuk Tvrtko Opačić
PROSTORNI RAZVOJ VIKENDAŠTVA U RURALNIM PODRUČJIMA HRVATSKE: PRIMJER KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
REGIONAL POLICY IN THE EASTERN SLOVENIA COHESION REGION - INNOVATIVE OPEN TECHNOLOGIES (SMART SPECIALIZATION)Izvorni znanstveni rad
Maruša VERBIČ KOPRIVŠEKLučka LORBER
REGIONAL POLICY IN THE EASTERN SLOVENIA COHESION REGION - INNOVATIVE OPEN TECHNOLOGIES (SMART SPECIALIZATION)
RANGIRANJE OPASNIH DIONICA CESTOVNE MREŽE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE AHP METODOMIzvorni znanstveni rad
Petar FeletarGoran KosDubravko Milojević
RANGIRANJE OPASNIH DIONICA CESTOVNE MREŽE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE AHP METODOM
PRIRODNOGEOGRAFSKE ZNAČAJKE BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMAPrethodno priopćenje
Kristina ŽGANJER
PRIRODNOGEOGRAFSKE ZNAČAJKE BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA
TURISTIČKOGEOGRAFSKI PRISTUP U VALORIZACIJI KULTURNE BAŠTINEPregledni rad
Robert Slunjski
TURISTIČKOGEOGRAFSKI PRISTUP U VALORIZACIJI KULTURNE BAŠTINE
PROGRAM MLADI ČUVARI PRIRODE MEĐIMURJA - POZITIVAN PRIMJER EKOLOŠKE EDUKACIJE UČENIKAStručni rad
Dražen CRNČECMihaela MESARIĆMonika CINDRIĆ
PROGRAM MLADI ČUVARI PRIRODE MEĐIMURJA - POZITIVAN PRIMJER EKOLOŠKE EDUKACIJE UČENIKA
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
BIBLIOGRAFIJA RADOVA ČASOPISA PODRAVINA 2002. - 2016.
BIBLIOGRAFIJA RADOVA ČASOPISA PODRAVINA 2002. - 2016.
UPUTE SURADNICIMA
UPUTE SURADNICIMA
PREDGOVOR UZ 30. BROJ »PODRAVINE«
Hrvoje PetrićDragutin Feletar, akademikDragutin Feletar, Hrvoje Petrić
PREDGOVOR UZ 30. BROJ »PODRAVINE«
PREFACE FOR THE 30TH ISSUE OF THE »PODRAVINA«
Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić
PREFACE FOR THE 30TH ISSUE OF THE »PODRAVINA«
STANOVNIŠTVO KAO FAKTOR RAZVOJA PODRAVINE LJUDSKI RESURSI PODRAVINE U POSTTRANZICIJSKOJ ETAPI INTENZIVNE DEPOPULACIJEIzvorni znanstveni rad
Dragutin Feletar, Petar Feletar
STANOVNIŠTVO KAO FAKTOR RAZVOJA PODRAVINE LJUDSKI RESURSI PODRAVINE U POSTTRANZICIJSKOJ ETAPI INTENZIVNE DEPOPULACIJE
ASPEKTI PROMJENE SUSTAVA ODNOSA TALIJANSKO HRVATSKO-SLOVENSKIH LUKA NAKON DEMOKRATSKIH PROMJENA S OSOBITIM OSVRTOM NA AGRARNI EKSPORTStručni rad
Lóránt Bali
ASPEKTI PROMJENE SUSTAVA ODNOSA TALIJANSKO HRVATSKO-SLOVENSKIH LUKA NAKON DEMOKRATSKIH PROMJENA S OSOBITIM OSVRTOM NA AGRARNI EKSPORT
THE PAINTING DECORATION IN ST. ANDREW'S PARISH CHURCH AT ZGORNJI LESKOVEC AND ZAGREB PAINTER ANTON ARCHERPrethodno priopćenje
Metoda Kemperl
THE PAINTING DECORATION IN ST. ANDREW'S PARISH CHURCH AT ZGORNJI LESKOVEC AND ZAGREB PAINTER ANTON ARCHER
PREPOZNATLJIVOST VARAŽDINSKE ŽUPANIJE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE I POTENCIJALI RAZVOJA TURIZMAPrethodno priopćenje
Janja Žnidarić, Anica Čuka
PREPOZNATLJIVOST VARAŽDINSKE ŽUPANIJE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE I POTENCIJALI RAZVOJA TURIZMA
ISTRAŽIVANJE POTENCIJALA ZAJEDNIČKIH VOŽNJI OSOBNIM VOZILIMA U GRADOVIMA KOPRIVNICA I KRIŽEVCI
Ivan Grgurević, Marin Dugina, Petar Feletar
ISTRAŽIVANJE POTENCIJALA ZAJEDNIČKIH VOŽNJI OSOBNIM VOZILIMA U GRADOVIMA KOPRIVNICA I KRIŽEVCI
PRILOZI ZA POVIJEST KOPRIVNICE I OKOLICE U VRIJEME »PODRAVSKE REPUBLIKE« (7. XI. 1943. — 9. II. 1944.)Izvorni znanstveni rad
Vladimir Šadek
PRILOZI ZA POVIJEST KOPRIVNICE I OKOLICE U VRIJEME »PODRAVSKE REPUBLIKE« (7. XI. 1943. — 9. II. 1944.)
REFORMNI POKRET I STAROKATOLICIZAM U KOPRIVNICIIzvorni znanstveni rad
Daniel Patafta
REFORMNI POKRET I STAROKATOLICIZAM U KOPRIVNICI
IZ NAJSTARIJE POVIJESTI SRBA U PODRAVINIIzvorni znanstveni rad
Hrvoje Petrić
IZ NAJSTARIJE POVIJESTI SRBA U PODRAVINI
IZMEĐU MOTIKE I MAČA – RAZBOJNIŠTVO NA PODRUČJU VALPOVA I MIHOLJCA U PRVOJ POLOVICI 18. STOLJEĆAIzvorni znanstveni rad
Mihael Sučić
IZMEĐU MOTIKE I MAČA – RAZBOJNIŠTVO NA PODRUČJU VALPOVA I MIHOLJCA U PRVOJ POLOVICI 18. STOLJEĆA
DR. STJEPAN SRŠAN I NJEGOV DOPRINOS ISTRAŽIVANJU POVIJESTI PLEMSTVA SLAVONIJEStručni rad
Mira Kolar—Dimitrijević, redovni profesor u mirovini u trajnom zvanju
DR. STJEPAN SRŠAN I NJEGOV DOPRINOS ISTRAŽIVANJU POVIJESTI PLEMSTVA SLAVONIJE
NEBESKA TIJELA U PUČKOJ TRADICIJI HRVATA U MAĐARSKOJ
Đuro Franković
NEBESKA TIJELA U PUČKOJ TRADICIJI HRVATA U MAĐARSKOJ
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
IN MEMORIAM ĐURO FRANKOVIĆ
IN MEMORIAM ĐURO FRANKOVIĆ
SLUČAJNI ARHEOLOŠKI NALAZI IZ PODRAVSKIH ŠLJUNČARA KAO INDIKATORI ODNOSA ČOVJEKA I PRIRODEPregledni rad
Robert Čimin
SLUČAJNI ARHEOLOŠKI NALAZI IZ PODRAVSKIH ŠLJUNČARA KAO INDIKATORI ODNOSA ČOVJEKA I PRIRODE
GEOGRAFSKI POLOŽAJ I PROMETNA POVEZANOST JEZERA »ŠODERICA«Izvorni znanstveni rad
Petar Feletar
GEOGRAFSKI POLOŽAJ I PROMETNA POVEZANOST JEZERA »ŠODERICA«
GENEZA I EKSPLOATACIJA ŠLJUNKA I PIJESKA NA PODRUČJU ŠODERICEIzvorni znanstveni rad
Dragutin Feletar, akademik
GENEZA I EKSPLOATACIJA ŠLJUNKA I PIJESKA NA PODRUČJU ŠODERICE
ŠODERICA, MOJE VIĐENJE (1938.-1952.)Izvorni znanstveni rad
Mira Kolar-Dimitrijević, redovna sveuč. profesorica u mirovini
ŠODERICA, MOJE VIĐENJE (1938.-1952.)
»BJELOVARCI« NA ŠODERICIPregledni rad
Željko Karaula
»BJELOVARCI« NA ŠODERICI
MEDIJSKA SLIKA »PODRAVSKE RIVIJERE«Izvorni znanstveni rad
Željko Krušelj
MEDIJSKA SLIKA »PODRAVSKE RIVIJERE«
TURISTIČKA PERSPEKTIVA JEZERA ŠODERICAStručni rad
Ivana PosediNada BulićZdravko Mihevc
TURISTIČKA PERSPEKTIVA JEZERA ŠODERICA
POČECI I RAZVOJ ŠODERICE KAO TURISTIČKOREKREATIVNOG CENTRAPregledni rad
Ivana PosediNada Bulić
POČECI I RAZVOJ ŠODERICE KAO TURISTIČKOREKREATIVNOG CENTRA
STRUKTURA, OBILJEŽJA I STAVOVI POSJETITELJA ŠODERICE 2015. GODINEPrethodno priopćenje
Petar Fijačko
STRUKTURA, OBILJEŽJA I STAVOVI POSJETITELJA ŠODERICE 2015. GODINE
STATUS PTICA (AVES) I POJAVA STRANIH INVAZIVNIH VRSTA (REPTILIA: EMYDIDAE, MALACOSTRACA: CAMBARIDAE) NA JEZERU ŠODERICA
Krunoslav Arač
STATUS PTICA (AVES) I POJAVA STRANIH INVAZIVNIH VRSTA (REPTILIA: EMYDIDAE, MALACOSTRACA: CAMBARIDAE) NA JEZERU ŠODERICA
PREDINDUSTRIJSKA OBRADA ŽELJEZA: POKAZATELJI TALIONIČKE DJELATNOSTI NA PRIMJERU ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA U PODRAVINIIzvorni znanstveni rad
Tajana Sekelj Ivančan
PREDINDUSTRIJSKA OBRADA ŽELJEZA: POKAZATELJI TALIONIČKE DJELATNOSTI NA PRIMJERU ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA U PODRAVINI
RUKOPISNA ZBIRKA »HRVATSKE NARODNE PJESME PUKA ŠTOKAVSKOGA I KAJKAVSKOGA« ĐURE DEŽELIĆAIzvorni znanstveni rad
Ivan Zvonar
RUKOPISNA ZBIRKA »HRVATSKE NARODNE PJESME PUKA ŠTOKAVSKOGA I KAJKAVSKOGA« ĐURE DEŽELIĆA
OSVRT NA NEKE NOVINSKE IZVJEŠTAJE O POTRESU U PODRAVINI 1938. GODINEPregledni rad
Ivica Zvonar
OSVRT NA NEKE NOVINSKE IZVJEŠTAJE O POTRESU U PODRAVINI 1938. GODINE
VJERSKI PRIJELAZI S PRAVOSLAVNE NA RIMOKATOLIČKU I GRKOKATOLIČKU VJEROISPOVIJEST U PODRAVINI IZMEĐU 1941. I 1945. GODINEPregledni rad
Filip Škiljan
VJERSKI PRIJELAZI S PRAVOSLAVNE NA RIMOKATOLIČKU I GRKOKATOLIČKU VJEROISPOVIJEST U PODRAVINI IZMEĐU 1941. I 1945. GODINE
SVEUČILIŠNI PROFESOR, HRVATSKI ZOOLOG I HIDROBIOLOG IVO MATONIČKIN I NJEGOVO DJELOIzvorni znanstveni rad
Dražen Podravec
SVEUČILIŠNI PROFESOR, HRVATSKI ZOOLOG I HIDROBIOLOG IVO MATONIČKIN I NJEGOVO DJELO
AKADEMIK DRAGUTIN FELETAR (UZ 75 GODINA ŽIVOTA)
Hrvoje Petrić
AKADEMIK DRAGUTIN FELETAR (UZ 75 GODINA ŽIVOTA)
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA