NOVI ARHEOLOŠKI LOKALITETI S METALURŠKOM DJELATNOŠĆU NA PROSTORU PODRAVINEIzvorni znanstveni rad
Ivan VALENT
NOVI ARHEOLOŠKI LOKALITETI S METALURŠKOM DJELATNOŠĆU NA PROSTORU PODRAVINE
VLAŠKI STATUTI I NJIHOVA USPOREDBA S POVLASTICAMA MAĐARSKIH HAJDUKAIzvorni znanstveni rad
Ladislav HEKA
VLAŠKI STATUTI I NJIHOVA USPOREDBA S POVLASTICAMA MAĐARSKIH HAJDUKA
POVIJEST ŠUMARSTVA PODRAVINE I PRIGORJA – ŠUMARIJA GOLA I LOVIŠTE REPAŠ U PREKODRAVLJU (U POVODU 145. GODIŠNJICE)Izvorni znanstveni rad
Zvonimir IŠTVAN
POVIJEST ŠUMARSTVA PODRAVINE I PRIGORJA – ŠUMARIJA GOLA I LOVIŠTE REPAŠ U PREKODRAVLJU (U POVODU 145. GODIŠNJICE)
ISELJAVANJE IZ HRVATSKE – RAZVOJNO I/ILI SIGURNOSNO PITANJE?Pregledni rad
Monika BALIJA
ISELJAVANJE IZ HRVATSKE – RAZVOJNO I/ILI SIGURNOSNO PITANJE?
ROMI U PITOMAČI: IZMEĐU ETNOMIMIKRIJE I OČUVANJA ROMSKOG IDENTITETAIzvorni znanstveni rad
Filip ŠkiljanDragutin Babić
ROMI U PITOMAČI: IZMEĐU ETNOMIMIKRIJE I OČUVANJA ROMSKOG IDENTITETA
WEISS-MERHAUT-VOŠICKI ILI POGLED U KOPRIVNIČKO IZDAVAŠTVO U PRVIM DESETLJEĆIMA 20. STOLJEĆAIzvorni znanstveni rad
Marko GREGUR
WEISS-MERHAUT-VOŠICKI ILI POGLED U KOPRIVNIČKO IZDAVAŠTVO U PRVIM DESETLJEĆIMA 20. STOLJEĆA
RUDNICI UGLJENA NA PODRUČJU MEĐIMURJA I KOPRIVNIČKE PODRAVINE NAKON 1945. GODINEPrethodno priopćenje
Jasna POŽGANIvana POSEDI
RUDNICI UGLJENA NA PODRUČJU MEĐIMURJA I KOPRIVNIČKE PODRAVINE NAKON 1945. GODINE
O KRANJCIMA U HRVATSKO-SLAVONSKOJ VOJNOJ KRAJINI OD KRAJA 16. DO POČETKA 18. STOLJEĆA. PRILOG POZNAVANJU SLOVENSKO-HRVATSKIH VEZA U RANOME NOVOM VIJEKUIzvorni znanstveni rad
Hrvoje PETRIĆ
O KRANJCIMA U HRVATSKO-SLAVONSKOJ VOJNOJ KRAJINI OD KRAJA 16. DO POČETKA 18. STOLJEĆA. PRILOG POZNAVANJU SLOVENSKO-HRVATSKIH VEZA U RANOME NOVOM VIJEKU
ANALIZA I POSTOJEĆE STANJE IZVORA GEOTERMALNIH VODA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJEPregledni rad
Silvija ZEMANMelita SRPAKGoran SABOL
ANALIZA I POSTOJEĆE STANJE IZVORA GEOTERMALNIH VODA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
VRIJEDNOSTI I ANALIZA TURIZMA TRIJU ZNAČAJNIH KUPALIŠNIH GRADOVA NA OBALI JEZERA BALATON U DESETLJEĆU I POL 21. STOLJEĆAStručni rad
Nora HEGEDÜSNE BARANYAILóránt BALI
VRIJEDNOSTI I ANALIZA TURIZMA TRIJU ZNAČAJNIH KUPALIŠNIH GRADOVA NA OBALI JEZERA BALATON U DESETLJEĆU I POL 21. STOLJEĆA
GASTRONOMSKA PONUDA PODRAVINE U FUNKCIJI RURALNOG TURIZMAStručni rad
Sandra KANTARGordana PINTARIĆKristina SVRŽNJAK
GASTRONOMSKA PONUDA PODRAVINE U FUNKCIJI RURALNOG TURIZMA
UTJECAJ POJEDINIH ČIMBENIKA INSTRUMENTA MARKETINGA NA USPJEŠNOST SUBJEKTA LOKALNOG TRŽIŠTA HRANE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJIPrethodno priopćenje
Silvije Jerčinović
UTJECAJ POJEDINIH ČIMBENIKA INSTRUMENTA MARKETINGA NA USPJEŠNOST SUBJEKTA LOKALNOG TRŽIŠTA HRANE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
UPUTE SURADNICIMA
UPUTE SURADNICIMA
NEOLITIČKO NASELJE GOLUBOVAC/SADICE - PRILOG POZNAVANJU NASEOBINSKIH OBRAZACA DONJE PODRAVINEIzvorni znanstveni rad
Igor KULENOVIĆNeda KULENOVIĆ OCELIĆ
NEOLITIČKO NASELJE GOLUBOVAC/SADICE - PRILOG POZNAVANJU NASEOBINSKIH OBRAZACA DONJE PODRAVINE
EKSPERIMENTALNA IZRADA PEĆI ZA TALJENJE ŽELJEZNE RUDE - PROCESI, PROBLEMI, RJEŠENJAIzvorni znanstveni rad
Ivan VALENT
EKSPERIMENTALNA IZRADA PEĆI ZA TALJENJE ŽELJEZNE RUDE - PROCESI, PROBLEMI, RJEŠENJA
LEDENO DOBA: PODRAVSKI FOSILI IZ DALEKE PROŠLOSTIPrethodno priopćenje
Jurica SABOL
LEDENO DOBA: PODRAVSKI FOSILI IZ DALEKE PROŠLOSTI
NEPOZNATI TLOCRT ČAKOVEČKE UTVRDE IZ 1680. GODINE. ZA KRONOLOGIJU GRAĐEVINARSTVA NIKOLE VII. ZRINSKOGIzvorni znanstveni rad
Ferenc Végh
NEPOZNATI TLOCRT ČAKOVEČKE UTVRDE IZ 1680. GODINE. ZA KRONOLOGIJU GRAĐEVINARSTVA NIKOLE VII. ZRINSKOG
TRGOVIŠTE VALPOVO KONCEM 17. I POČETKOM 18. STOLJEĆAPrethodno priopćenje
Mihael Sučić
TRGOVIŠTE VALPOVO KONCEM 17. I POČETKOM 18. STOLJEĆA
MARA MATOČEC I ŽENEPregledni rad
Prof. dr. dc. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, redovna sveučilišna profesorica u mirovini
MARA MATOČEC I ŽENE
ODNOS MARE MATOČEC I TOME JALŽABETIĆAStručni rad
Vladimir Miholek
ODNOS MARE MATOČEC I TOME JALŽABETIĆA
STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM AND CULTURAL RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL ENTREPRENEURSHIP WITH GOOD PRACTICE EXAMPLES IN KOPRIVNICA-KRIŽEVCI COUNTYPrethodno priopćenje
Damir DEMONJATatjana GREDIČAK
STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM AND CULTURAL RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL ENTREPRENEURSHIP WITH GOOD PRACTICE EXAMPLES IN KOPRIVNICA-KRIŽEVCI COUNTY
THE ROLE OF THE TOUR GUIDE PROFESSION IN THE DRAVA AND SAVA REGIONS: COMMUNICATING ATTRACTIONS IN INCREASINGLY AESTHETICIZED TOURISM CONSUMPTIONPrethodno priopćenje
Jasna Potočnik ToplerKsenija KEČAVioleta ZUBANOVMitja GORENAKMladen KNEŽEVIĆ
THE ROLE OF THE TOUR GUIDE PROFESSION IN THE DRAVA AND SAVA REGIONS: COMMUNICATING ATTRACTIONS IN INCREASINGLY AESTHETICIZED TOURISM CONSUMPTION
REGIONALNE RAZLIKE U ULAGANJU U ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ I PRODUKTIVNOSTI U HRVATSKIM PODUZEĆIMAPregledni rad
Valerija BOTRIĆLjiljana BOŽIĆTanja BROZ
REGIONALNE RAZLIKE U ULAGANJU U ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ I PRODUKTIVNOSTI U HRVATSKIM PODUZEĆIMA
UTJECAJ DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA PODRAVKE D.D. NA POTROŠAČE KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJEPregledni rad
Manuel MAĐERIĆSaša PETARKrešimir BUNTAK
UTJECAJ DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA PODRAVKE D.D. NA POTROŠAČE KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJEPregledni rad
Silvija ZEMANMelita SRPAK
GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
MEHANIČKI OTPOR TLA U ŠUMSKOM I LIVADNOM EKOSUSTAVUPrethodno priopćenje
Andrija ŠPOLJARIvka KVATERNJAKVlado KUŠEC
MEHANIČKI OTPOR TLA U ŠUMSKOM I LIVADNOM EKOSUSTAVU
VARAŽDINSKE VIJESTI OD 1945. DO 1990. GODINEPregledni rad
Magdalena NAJBAR-AGIČIĆ
VARAŽDINSKE VIJESTI OD 1945. DO 1990. GODINE
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
UPUTE SURADNICIMA
UPUTE SURADNICIMA
ARENDA – NASELJE KASNOG BRONČANOG DOBA I PROBLEMATIKA NASEOBINSKIH OBRAZACA U DRAVSKOJ NIZINIIzvorni znanstveni rad
Igor KULENOVIĆ
ARENDA – NASELJE KASNOG BRONČANOG DOBA I PROBLEMATIKA NASEOBINSKIH OBRAZACA U DRAVSKOJ NIZINI
THE GEOLOGICAL HISTORY OF THE RIVER DRAVA IN CARINTHIA (AUSTRIA) – KNOWN FACTS AND PROJECT DESCRIPTIONIzvorni znanstveni rad
Claudia DOJEN
THE GEOLOGICAL HISTORY OF THE RIVER DRAVA IN CARINTHIA (AUSTRIA) – KNOWN FACTS AND PROJECT DESCRIPTION
THE ECONOMIC ROLE OF THE DRAVA RIVER IN SLOVENIA: FROM NAVIGATION TO HYDROPOWERIzvorni znanstveni rad
Matija ZORN
THE ECONOMIC ROLE OF THE DRAVA RIVER IN SLOVENIA: FROM NAVIGATION TO HYDROPOWER
DETERMINING ACCESSIBILITY OF POST NETWORK ELEMENTS WITH APPLICATION OF GRAVITY METHODIzvorni znanstveni rad
Petar FELETARKatarina MOSTARACZvonko KAVRAN
DETERMINING ACCESSIBILITY OF POST NETWORK ELEMENTS WITH APPLICATION OF GRAVITY METHOD
PRIJEDLOG I SIMULACIJSKA ANALIZA MJERA ZA UNAPREĐENJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PROMETA NA RELACIJI KOPRIVNICA – VIROVITICAIzvorni znanstveni rad
Hrvoje HARAMINADino RADONJIĆBranko MIHALJEVIĆ
PRIJEDLOG I SIMULACIJSKA ANALIZA MJERA ZA UNAPREĐENJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PROMETA NA RELACIJI KOPRIVNICA – VIROVITICA
A FORGOTTEN SIEGE: MIKLÓS ZRÍNYI’S 1557 ATTACK ON ČAZMAPregledni rad
Zoltán PÉTER BAGI
A FORGOTTEN SIEGE: MIKLÓS ZRÍNYI’S 1557 ATTACK ON ČAZMA
THE STATUE OF SAINT JOHN OF NEPOMUK FROM THE SLIVNICA MANSION PARK – OVERLOOKED WORK OF JOSEPH STRAUBPrethodno priopćenje
Valentina PAVLIČ
THE STATUE OF SAINT JOHN OF NEPOMUK FROM THE SLIVNICA MANSION PARK – OVERLOOKED WORK OF JOSEPH STRAUB
DEMOGRAFSKI POKAZATELJI U MATIČNIM KNJIGAMA UMRLIH ZA NASELJA UZ KOPAČKI RIT U 18. I PRVOJ POLOVICI 19. STOLJEĆAIzvorni znanstveni rad
Dubravka Božić Bogović
DEMOGRAFSKI POKAZATELJI U MATIČNIM KNJIGAMA UMRLIH ZA NASELJA UZ KOPAČKI RIT U 18. I PRVOJ POLOVICI 19. STOLJEĆA
ZARAZNE BOLESTI I SMRTNOST DJECE U ŽUPI ĐURĐEVAC OD 1912. DO 1918. GODINE NA TEMELJU MATIČNIH KNJIGA UMRLIHIzvorni znanstveni rad
Saša SENJAN
ZARAZNE BOLESTI I SMRTNOST DJECE U ŽUPI ĐURĐEVAC OD 1912. DO 1918. GODINE NA TEMELJU MATIČNIH KNJIGA UMRLIH
POGINULI I UMRLI VOJNICI U VELIKOME RATU S PODRUČJA RKT. ŽUPE U KLOŠTRU PODRAVSKOMEIzvorni znanstveni rad
Vladimir Miholek
POGINULI I UMRLI VOJNICI U VELIKOME RATU S PODRUČJA RKT. ŽUPE U KLOŠTRU PODRAVSKOME
MAĐARI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI: SVAKODNEVICA, SJEĆANJE/PAMĆENJE I NACIONALNI IDENTITETIzvorni znanstveni rad
Filip ŠkiljanDragutin Babić
MAĐARI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI: SVAKODNEVICA, SJEĆANJE/PAMĆENJE I NACIONALNI IDENTITET
DVIJE DONJODUBRAVSKE RUKOPISNE PJESMARICE IZ PERA MATIJE FELETARAIzvorni znanstveni rad
Ivan Zvonar
DVIJE DONJODUBRAVSKE RUKOPISNE PJESMARICE IZ PERA MATIJE FELETARA
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
PRIKAZI NOVIH KNJIGA, ČASOPISA I ZNANSTVENIH SKUPOVA
UPUTE SURADNICIMA
UPUTE SURADNICIMA