KONCEPCIJSKA ISHODIŠTA I KADROVSKA POVEZANOST ZAGREBAČKOG POLETA I KOPRIVNIČKOG LOK-a

Rad analizira nastanak, razvojne faze i gašenje koprivničkog omladinskog lista LOK u razdoblju 1979. – 1989. Autor na temelju arhivskog materijala, novinskih tekstova i razgovora sa sudionicima tih zbivanja objašnjava da je ključni motiv za pokretanje koprivničkog lista bilo odustajanje tjednika SSOH Polet od republičke koncepcije i njegovo ostajanje u zagrebačkih okvirima. LOK-ova jedina uloga nije bila informiranje javnosti o zbivanjima, problemima i inicijativama vezanim uz mladu generaciju. List je jednako tako bio i sredstvo političkog aktivizma, kako bi potencijalnom članstvu učinio zanimljivijim ideološke zasade i programe omladinske organizacije. Autor nizom primjera obrazlaže da je list, kao i zagrebački Polet, zarana izašao iz zadanih okvira i postao ozbiljni kritičar društvenih procesa i zagovornik brže demokratizacije političkog sustava, u čemu je važan bio i njegov "jezik ulice". U radu se detaljnije objašnjava i zašto je LOK, iako nije bio kandidiran, 1980. postao dobitnik prestižne nagrade "Sedam sekretara SKOJ"-a, ali i zašto nikad nije bilo riješeno pitanje njegovog redovnog financiranja. Pozornost je usmjerena i na popratne aktivnosti lista, kao što je bilo pokretanje omladinske radijske emisije "Vruća juha" i okupljanja mladih "Izlok". Prezentirane su, naposljetku, konceptualne sličnosti i razlike u uređivanju lista u mandatima svih pet glavnih urednika, a šire je objašnjeno i kako je došlo do kadrovske isprepletenosti LOK-a i Poleta.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperŽeljko KRUŠELJ
Preuzmite temuStranice 005-035.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.