PRIRODNI I DRUŠTVENI OKOLIŠ SREDNJOVJEKOVNOG KOTARA KOMARNICE ISKAZAN KROZ TOPONIME

Autor je iz djelomično sačuvane srednjovjekovne toponimije kotara Komarnice prikazao motive i načine imenovanja prirodnih i antropogenih objekata. U prvom dijelu se analizira kako je prirodni okoliš utjecao na stvaranje toponima pa se navode mjesna imena nastala po vrstama biljaka, životinjama i zemljopisnim osobinama terena, a zatim se proučavaju imena koja su se davala prirodnim objektima pri čemu su izdvojena imena voda i šuma kao primjer. U drugom dijelu su obrađeni toponimi nastali iz ljudske djelatnosti. Poglavlje počinje sa kultiviranim površinama (vinogradi, oranice, krčevine) i nastavlja se toponimima vezanim uz promet (ceste, mostovi i prijelazi). Slijede toponimi vezani uz razne vrste svjetovnih i sakralnih građevina. Imena naselja i posjeda čine većinu sačuvanog korpusa srednjovjekovnih toponima. U ovoj grupi su posebno brojni primjeri načina imenovanja koji ima osnovu u srednjovjekovnom načinu života. Najčešći je motiv nastanka ove vrste toponima ime vlasnika ili naseljenika nakon čega slijede mjesna imena uzeta iz prirode i imena na neki način povezana sa crkvom. Zatim slijede manje grupe toponima sa rjeđe upotrebljavanim motivima. Za srednji vijek na ovim prostorima zanimljiv je način imenovanja naselja po danima u tjednu, a također i imenovanje više posjeda po istom vodotoku što često stvara probleme kod proučavanja. Na kraju se opsežno analizira imenovanje naselja i posjeda po vlasnicima pri čemu se nastoji upozoriti na važnost ovakvog istraživanja za rekonstrukciju naseljavanja ovog prostora kao i njegove etničke slike u srednjem vijeku.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperRanko PAVLEŠ
Preuzmite temuStranice 008-023.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.