GEOGRAFSKO-DEMOGRAFSKE ZNAČAJKE REGIONALNOG PARKA MURA-DRAVA

Vlada Republike Hrvatske je početkom veljače 2011. proglasila područje uz rijeke Muru i Dravu regionalnim parkom, što je u skladu s europskim nastojanjem očuvanja prirodnog okoliša ovoga područja. Regionalni park Mura-Drava usko je holoceno područje uz Muru i Dravu, koje se proteže na 83 km donjega toka Mure, te na 323 km srednjega i donjega toka Drave. Zaštićeno područje obuhvaća 877 četvornih kilometara. Uz Nacionalni park Drava-Dunav sa sjeverne strane u Mađarskoj, naš Regionalni park Mura-Drava je po kilometraži najdulje zaštićeno područje u Europi. U strukturi lokalne uprave RP Mura-Drava proteže se kroz 5 županija, djelomice zahvaća područje 8 gradova i čak 46 općina. U RP Mura-Drava nalazi se i 20 naselja u kojima je 1857. živjelo 5.348 stanovnika, zatim najviše 1948. godine 14.921 žitelj, te uz procese depopulacije u 2011. živi 5.513 duša.

Pregledni rad / ReviewDragutin Feletar, akademik
Preuzmite temuStranice 005-021.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.