VPLIV RELIEFNIH IN TOPOKLIMATSKIH ZNAÈILNOSTI NA RABO TAL NA OBMOČJU ZAHODNIH HALOZ

Raba tal v pokrajini je odsev naravnih ter historično in ekonomsko geografskih dejavnikov. Med naravnimi dejavniki v gričevnati pokrajini igrajo zelo pomembno vlogo relief in topoklimatske značilnosti. Med nje štejemo tiste klimatske elemente, ki so modificirane zaradi vpliva reliefa. Ta podnevi oblikuje lokalno podnebje predvsem zaradi vpliva naklona in ekspozicije pobočij, ki vplivata na direktno sončno obsevanje in s tem na temperaturo tal in zraka. Ponoči je pomembnejši vpliv relativne višine. Zaradi stekanja hladnega zraka na dna dolin so ta hladnejša od termalnega pasu, ki se pojavlja nekaj deset metrov višje. Med naravnimi dejavniki sta pomebna še prst in litološka zgradba. V prispevku smo analizirali vplive reliefa in, tipov prsti na rabo tal v Zahodnih Halozah, ki velja za eno najbolj razgibanih gričevnatih pokrajin v Severovzhodni Sloveniji.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperIgor ŽIBERNA
Preuzmite temuStranice 015-027.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.