PRILAGODBE U ARHITEKTURI PODRAVSKIH UTVRĐENJA POJAVOM OSMANLIJSKE OPASNOSTI

U radu su predočene prilagodbe pojedinih dijelova arhitekture kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih podravskih utvrđenja prepoznatih prilikom arheoloških iskopavanja u posljednjih nekoliko godina od strane Muzeja grada Koprivnice. Riječ je o istraživanjima u 2012./13. godini na južnom prostoru koprivničke tvrđave i onima na utvrđenju Gorbonok1 u Kloštru Podravskom gdje je planirani višegodišnji projekt započet 2014. godine, a tek usputno će se spomenuti i starija iskopavanja pred đurđevačkim Starim gradom (1984./85.). Razvidno je kako su spomenute utvrde temelj obrambenog sustava Podravine ili prostora Gornje Komarnice u kasnom srednjem vijeku, ali istovremeno su i središta pojedinih vlastelinstava čime izazivaju veće zanimanje istraživača. Iako su utvrđenja u nekom osnovnom obliku podignuta prije pojave osmanlijske opasnosti, primjetno je zamijetiti kako su njihovi vlasnici bili "u korak s vremenom" i u određenom ih trenutku modernizirali sukladno novim potrebama. Bilo je to vrijeme kada se prilikom opsjedanja utvrda pored starijeg bacačkog oružja (katapult, trebušet) započelo s uporabom vatrenog oružja - poglavito teškog topništva. U radu je prikazana arheološka slika provedenih istraživanja, a na kraju slijedi rasprava s nekoliko osnovnih zaključaka.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperRobert Čimin
Preuzmite temuStranice 005-019.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.