SUVREMENI PROMET - UVJET RAZVOJA KOPRIVNICE

Koprivnica je prometno-geografski položena na sjecištu uzdužnog podravskog i sekundarnog transverzalnog prometnog koridora Republike Hrvatske. Transverzalnim koridorom povezuju se jadranski i srednjeeuropski prostor. Podravski prometni pravac povezuje podravski prostor s Podunavljem. Koprivnica još uvijek nije iskoristila taj svoj izvrstan geografsko-prometni položaj. U planu je izgradnja transverzalne brze ceste Vrbovec-Koprivnica-granica Republike Mađarske i Podravske brze ceste. Željeznička pruga Botovo-Koprivnica-Zagreb-Rijeka predstavlja veliki prometni potencijal Koprivnice jer spada u paneuropski koridor V/b. Izgradnjom drugog kolosijeka i nove nizinske pruge dolinom Kupe povećat će se robni promet između luke Rijeka i srednjoeuropskih zemalja. Stoga u Koprivnici kao regionalnom željezničkom čvorištu postoje preduvjeti za izgradnju logističkog centra. Osamostaljenjem Republike Hrvatske i ulaskom u integracijske procese mijenja se i položaj Koprivnice kao pograničnog grada. Sudjelovanjem u međunarodnim projektima Koprivničko-križevačke županije kao regije i grada Koprivnice definiraju se infrastrukturni projekti sa susjednim regijama od zajedničkog interesa. Ulazak u integracijske procese ubrzat će realizaciju izgradnje infrastrukture. Sama izgradnja prometne mreže ne znači i razvoj jer prometna dostupnost može jednostavno demografski isprazniti regiju ukoliko se ne osmisli daljnji razvoj. Razvoj prometa ima multiplikativni učinak. Koprivnica svoj razvoj temelji na razvijanju inovacija i visokog obrazovanja koji su usko vezani uz prometnu dostupnost. Želi li Koprivnica postati srednjeeuropski sveučilišni grad mora biti prometno dostupna u doslovnom značenju te riječi (brze ceste, željeznica, telekomunikacije). Prometna dostupnost omogućit će kvalitetnu prometnu komunikaciju ljudi, roba i inovacija. Za dostupnost inovacija bitna je kvalitetna telekomunikacijska mreža i konstantno praćenje razvoja novih tehnologija. Razvijenija infrastruktura i porasla dostupnost povećat će produktivnost i potaknuti ekonomski razvoj Koprivnice i Podravine.

Pregledni rad / ReviewMladen MATICA
Preuzmite temuStranice 007-027.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.