VLASTELINSTVO BEDNJA I POSJED KAPELA U SREDNJEM VIJEKU

U članku se obrađuje povijest i teritorijalni razvoj vlastelinstva Bednja smještenog izmeđuDrave na sjeveru, podravske magistrale na jugu te ludbreškog vlastelinstva na zapadu I rasinjskog vlastelinstva na istoku. Bednjanski je posjed nastao iz imanja “Zarpetri” čije sumeđe opisane 1261.godine i posjeda Črnec opisanog 1320. godine. Krajem XIV. Stoljećavlasnici Bednje dijele imanje među sobom nakon čega je zapadni dio posjeda priključenludbreškom vlastelinstvu. U XV. stoljeću imanje doživljava još jednu podjelu: veći dio jedržala obitelj Frodnohar, a manji, zvan Kapela, obitelj Lausinger. U drugom dijelu člankase obrađuju popisi sela s početka novog vijeka kako bi određivanje područja vlastelinstvabilo što točnije.Na imanju je bilo petnaestak sela koja su sredinom XVI.stoljeća skoro ucijelosti napuštena. Neka su sasvim nestala dok je samo u nekoliko njih održan kontinuitetnaseljenosti.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperRanko PAVLEŠ
Preuzmite temuStranice 005-016.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.