NIKOLA VII. ZRINSKI U AUTOGRAFU »PUTOPISA« EVLIJE ČELEBIJA

Autograf, odnosno izvorni rukopis »Putopisa« osmanskog putopisca Evlije Čelebija (1611. – 1685. ili kasnije) sadrži brojne ulomke koji se ne nalaze u dosad objavljenim izdanjima putopiščeva djela. Tako se u autografu »Putopisa« može pronaći mnogo dosad nepoznatih podataka koje Evlija iznosi o Nikoli VII. Zrinskom, odnosno o njegovu karakteru i aktivnostima, posjedima obitelji Zrinski, poštovanju koje su Osmanlije gajili prema Zrinskima itd. U članku se nove podatke iz autografa uspoređuje s otprije poznatim informacijama iz izvora i literature te se iznose novi zaključci. Posebna se pažnja posvećuje Evlijinim nagovještajima da su predstavnici obitelji Zrinski pretendirali na kraljevsku krunu, odnosno vlast u Hrvatskoj i Ugarskoj.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperAnđelko VLAŠIĆ
Preuzmite temuStranice 005-016.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.