PRAVILA TRIJU OBRTNIČKIH CEHOVA IZ DONJE DUBRAVE IZ 1772. GODINE (PREGLED RAZVOJA OBRTA U DONJOJ DUBRAVI U 18., 19. I 20. STOLJEĆU)

Iako nije proglašeno trgovištem, selo Donja Dubrava u Međimurju tijekom barokne obnove razvilo se u 18. stoljeću u jako obrtničko središte ovog dijela Hrvatske. U Donjoj Dubravi bilo je sjedište većine cehova koji su osnovani u tada jedinstvenoj župi Donji Vidovec. Nedavno je autor ovoga članka pronašao originalna pravila, koje je 1772. potpisala Marija Terezija za Ceh krojača i čohaša, te za Ceh kovača, bravara, tesara, bačvara, kolara, stolara, remenara i krznara. Uz ova dva temeljna dubravska cehovska dokumenta, u članku se analiziraju i Pravila djetića Velikoga ceha u Donjoj Dubravi iz 1772. godine, te zapisnici Pogrebnog ili ceškog društva.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperDragutin Feletar, akademik
Preuzmite temuStranice 005-052.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.