REVITALIZACIJA STARIH INDUSTRIJSKIH OBMOČIJ V JUGOVZHODNI EVROPI

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru je kot partner sodelovala v mednarodnem pro- jektu Revitalizacija starih industrijskih con – Revitalization of Traditional Industrial Areas (ReTInA) v okviru programa Jugovzhodna Evropa. Stari industrijski centri – še posebej v Jugovzhodni Evropi – ki so se razvijali v različnih družbenogospodarskih sistemih, se niso pravočasno odzvali na gospodarske spremembe. Glavni cilj in namen peojekta je bil razvoj metode revitalizacije starih industrijskih con v prostoru Jugovzhodne Evrope. Model je temeljil na rezultatih analiz dobrih praks, študij primerov in je vseboval prizadevanja lokal- nih in regionalnih zainteresiranih javnosti. Dolgoročni cilj projekta je revitalizacija starih industrijskih con z namenom zagotavljanja novih delovnih mest in zagotavljanje trajnostne- ga razvoja in oblikovanje sinergije med kvaliteto bivanja, socialne varnosti in trajnostnim razvojem v projekt vključenih mest.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperDoc. dr. sc. Lučka Lorber
Preuzmite temuStranice 005-022.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.