PODRAVSKO VIŠEGRANIČJE - PRISTUPI, CILJEVI I METODE ISTRAŽIVANJA

U radu su predstavljene zamišljena istraživanja Podravskog višegraničja srednjeg dijela toka rijeke Drave te prostorno široko zamišljenih prostora s njene lijeve i desne obale. U povijesnom kontekstu ovo područje uz Dravu, Muru i njihove pritoke nikada nije proučavano kao cjelina i prostor gdje su se ispreplitali brojni utjecaji, naročito s ekohistorijskog gledišta. Autori su proučavanje Podravskog višegraničja zamislili kao “međurazinu” između mikrohistorije i makrohistorije. Za razliku od mikrohistorije usmjerene na istraživanje razmjerno homogenih ljudskih zajednica mikrohistorija Podravskog višegraničja je već u ishodištu usmjerena na istraživanje razmjerno ili izrazito heterogenih ljudskih zajednica. Po drugoj strani, granica na rijeci Dravi (izuzev razdoblja od sredine 16. do kraja 17. stoljeća kada je Drava predstavljala riječnu imperijalnu habsburško-osmansku granicu) pa sve do 1918. godine najčešće nije bila ona koja dijeli već ona koja spaja. Zbog toga su ova istraživanja usmjerena na spajanje istraživačkih potencijala sa svih dravskih obala (s lijeve i desne strane, uzvodno i nizvodno - uključujući i obale pritoka rijeke Drave), ali i najšireg povezivanja naroda, ljudi, naselja i okoliša s ciljem konstruiranja zajedničke europske podravske komparativne povijesti.

Pregledni rad / ReviewHrvoje PETRIĆ
Preuzmite temuStranice 007-032.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.