VAŽNOST POZNAVANJA STRANOG JEZIKA STRUKE ZA MOBILNOST I ZAPOŠLJIVOST DIPLOMANATA VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA

U ovom se radu sustavno istražuju stavovi studenata Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima vezani uz važnost stranog jezika struke za mobilnost i zapošljivost. Prvi dio rada daje teoretsku podlogu istraživanju i definira strani jezik struke u kontekstu mobilnosti i zapošljivosti. U središnjem dijelu rada opisuje se istraživanje i analiza rezultata istraživanja provedenog metodom upitnika na populaciji ispitanika od 132 redovita studenta prve i druge godine Stručnog studija poljoprivrede. Većina studenata smatra kako je strani jezik kao kolegij potreban na Učilištu, te da će moduli iz stranog jezika koji su ponuđeni biti korisni u njihovom budućem zanimanju. Isto tako, većina njih smatra kako je znanje stranog jezika uvelike dobilo na značenju ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, te da će njihovim budućim poslodavcima znanje stranog jezika biti važno prilikom njihovog zapošljavanja. Učenje stranih jezika trebalo bi biti sastavni dio obrazovanja na svim njegovim razinama, uključujući i visoko obrazovanje. Ulaskom u Europsku uniju ulazimo u krug jezične i kulturne raznolikosti, te će znanje stranog jezika biti izuzetno važno.

Izvorni znanstveni radRenata Husinec
Preuzmite temuStranice 160-174.pdf

32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.