NACRT NUMIZMATIÈKE TOPOGRAFIJE PODRAVINE

Listajući inventarske knjige Numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu, brojne stručne i znanstvene publikacije, a napose pismohranu istoga muzeja, pomalo nam se počinje ukazivati mutna slika optjecaja novca u Podravini. Podatke o nalazima novca u tom širokom području zahvaljujemo mnogima, počam od Mijata Sabljara, preko Josipa Brunšmida do u znanstvenika u novije doba. Neki pokušaji izrade numizmatičke topografije već postoje, napose za Viroviticu i njenu okolinu (1986), no šira slika je daleko kompleksnija. Dugotrajnim istraživanjima došli smo do podataka o nalazima novca, kako pojedinačnim, tako i skupnim na slijedećim mjestima: Bankovci (Orahovica), Borova Suhopoljska (Virovitica), Budrovac (Đurđevac), Bukova (Virovitica), Bukovica (Špišić-Bukovica; Virovitica), Bušetina (Virovitica), Crkvari (Orahovica), Čađavica (Podravska Slatina), Drnje (Koprivnica), Dubovica (Ludbreg), Duzluk (Orahovica), Đelekovec (Koprivnica, Croatia), Đurđevac; Gaćište (Virovitica), Gola (Koprivnica), Hampovica (Đurđevac), Hlebine (Koprivnica), Imbrijovec (Koprivnica), Josipovo (Ciganka, Podravska Slatina), Kamenica (Koprivnica), Kapan (Virovitica), Kloštar Podravski (Đurđevac), Koprivnica, Kozarevac (Kloštar Podravski), Krajina (Krajna) (Orahovica), Kunovec Breg (Koprivnica), Ladislav Sokolovački (Koprivnica), Legrad (Koprivnica), Lepavina (Koprivnica), Ludbreg, Ludbreg (surroundings), Mali Poganac, Medinci (Podravska Slatina), Neteča (Virovitica), Novačka - Gradina (Koprivnica), Novigrad Podravski (Koprivnica), Orahovica (Orahovica), Orešac (Virovitica), Otrovanec (Đurđevac), Pitomača (Đurđevac), Podravska Slatina, Prugovac (Đurđevac), Ružica (Orahovica), Senkovci (Podravska Slatina), Sigetec (Koprivnica), Sladojevci (Podravska Slatina), Sokolovac (Koprivnica), Sopje (Podravska Slatina), Srdinac (Koprivnica), Starigrad (Koprivnica), Starigrad - Sv. Mirko (Koprivnica), Suha Katalena (Đurđevac), Suhopolje (Terezovac; Virovitica), Sveti Đurađ (Virovitica), Šemovec (Koprivnica), Špišić- Bukovica (Virovitica), Veliki Bukovec (Ludbreg), Virje, Virovitica, Voćin (Podravska Slatina), Vojvodinec (Koprivnica) te Zgruti (Podravske Sesvete). Ovaj pokušaj slaganja numizmatičke topografije nije se ograničio samo na nalaze antičkog novca, nego i na one srednjeg i novog vijeka. Najzanimljiviji je bez sumnje skupni nalaz srebrnog keltskog novca 1. st. pr. Kr. u Šemovcu, koji je u znanstvenu literaturu ušao kao đurđevački nalaz, a tip novca se naziva Đurđevačkim, kao treći tip Hrvatske grupe tetradrahmi. U blizini (Kozarevac) je zabilježen još jedan skupni nalaz, a dijelovi te ostave čuvaju se u Mađarskom nacionalnom muzeju u Budimpešti, te je za pretpostaviti da je riječ o istome nalazu. Rimski je novac od 1. do 4. st. po Kr. dobro zastupljen, premda do muzeja dolazi samo mali dio onoga što se otkrije. Ipak su najčešći nalazi 3. st., o kojima je već pisao Ž. Demo. Veoma je rijedak novac Aheje iz 2. st. s Antinojevim likom, iskovan u ime Hostilijana Markela, darovan zagrebačkom muzeju 1905. god. Od novca srednjeg i novog vijeka, napose frizatika, a i kasnijeg srebrnog novca, najčešće se nalazi ugarski, ali i slavonski denari, te novac austrijskih zemalja. Najzanimljivija cjelina je ostava najraznolikijeg zlatnog i srebrnog novca 16.-17. st. iz same Virovitice, iskopan u bakrenom posrebrenom ibriku 1974. god. Svi sabrani podaci poslužit će za pripremanje sveska Fundmünzen der römischen Zeit in Kroatien (FMRHr). Pokroviteljstvo nad tim projektom na svojoj je sjednici u ožujku 1998. god. prihvatila Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Arbeitstelle: Fundmünzen der Antike (FMRD/ SFMA), Frankfurt am Main, S.R. Njemačka, s Prof. Dr. Marijom Radnoti Alföldi kao recenzentom projekta, ujedno i glavnim urednikom serije. Prvi svezak serije FMRHR (XVIII - Istrien) auktora Alenke Miškec (Narodni muzej Slovenije, Numizmatični kabinet), s predgovorom glavnog istraživača, tiskan je 2002. god. Svesci FMRHR obuhvatit će pojedinačne i skupne nalaze predrimskog i rimskog, te bizantskog novca s određenih, nama poznatih nalazišta iz Republike Hrvatske.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperZdenka DUKAT
Preuzmite temuStranice 121-146.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.