UPRAVLJANJE I RAZVOJ KARIJERA RADNO AKTIVNOG STANOVNIŠTVA GRADA KOPRIVNICE

Upravljanje i razvoj karijera zaposlenika kompleksan je segment menadžmenta ljudskih resursa na koji utječe mnogo faktora. Karijera podrazumijeva razvoj pojedinca i njegovo integriranje u organizaciju te razvoj organizacije. Na razvoj i upravljanje karijerama može se gledati kao na dugoročnu motivaciju. Menadžment ljudskih resursa određene organizacije treba osigurati sve preduvjete i upravljati razvojem karijera zaposlenika kako bi organizacija zadržala i dobila najbolje zaposlenike. Na osnovi navedenih činjenica autori ovog istraživanja proveli su anketu u kojoj je sudjelovao slučajno odabran uzorak radno aktivne populacije grada Koprivnice. Empirijsko istraživanje fokusirano je na analizu osobnih stavova, percepcije i iskustva radnog kontingenta Koprivnice kao jednog od nerazvijenijih urbanih središta Republike Hrvatske. Stoga je predmet istraživanja, uz analizu sustava menadžmenta ljudskih resursa, način upravljanja karijerama zaposlenika kod njihovih poslodavaca. Ovim istraživanjem mogu se detektirati faktori važni za razvoj karijera zaposlenika i upravljanje ljudskim resursima te utjecaji na poslovanje organizacije. Rezultati ankete obrađeni su primjenom statističkih metoda, poput neparametrijskih testova i deskriptivne statistike te metodom analize varijanci uz primjenu SPPS Statistics programa. Generalni je zaključak provedene analize da su uočene pojedine slabosti u modelu upravljanja karijerama ispitanika kod njihovih poslodavaca te da postoji jasna potreba za dubinskim restrukturiranjem funkcije menadžmenta ljudskih resursa i podizanjem svijesti o važnosti zaposlenika i karijera za organizaciju.

Pregledni rad / ReviewAndreja RUDANČIĆ
Preuzmite temuStranice 069-080.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.