U ČETRDESETPRVOM BROJU PODRAVINE SURAĐUJU:

 • 1. Željko KRUŠELJ, doc. dr. sc., Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 2. Ivo MIŠUR, samostalni istraživač, Split
 • 3. Magdalena NAJBAR AGIČIĆ, doc. dr. sc., Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 4. Krešimir LACKOVIĆ, dr. sc., Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 5. Lidija DUJIĆ, dr. sc., Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 6. Irena RADEJ MILIČIĆ, dr. sc., Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 7. Hrvoje PETRIĆ, prof. dr. sc., član suradnik HAZU, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 8. Vladimir ŠADEK, dr. sc., Koprivničko-križevačka županija, Koprivnica
 • 9. Mira KOLAR, prof. dr. sc., Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 10. Katarina FOTOVA ČIKOVIĆ, dr. sc., Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 11. Mario TOMIŠA, prof. dr. sc., Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 12. Danijel JURKOVIĆ, prof. dr. sc., Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu
 • 13. Vlatko SMILJANIĆ, prof. dr. sc., Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu
 • 14. Katica JURČEVIĆ, dr. sc., Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
 • 15. Marina PERIĆ KASELJ, dr. sc., Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
 • 16. Ana GLOBOČNIK ŽUNAC, dr. sc., Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 17. Sandra TODOROV, dr. sc., Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 18. Petra ERCEGOVIĆ, dr. sc., Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • 19. Dorian KOŠUTA, Koprivnica
 • 20. Nikola CIK, doktorand, Muzej grada Koprivnice
 • 21. Ivan VALENT, doktorand, Muzej grada Koprivnice
 • 22. Petar FELETAR, doc. dr. sc., Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • 23. Petra SOMEK, Izdavačka kuća Meridijani, Zagreb
 • 24. Dragutin FELETAR, akademik, HAZU, Zagreb-Koprivnica

42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.