OSOBINE POPISA ŽUPA, NASELJA I POSJEDA U PODRAVINI DO KRAJA XVI. STOLJEĆA1

Ovaj rad prikazuje osobine nekoliko vrsta popisa naselja i objekata s područja kotara, odnosno arhiđakonata Komarnice nastalih u srednjem vijeku ili važnih za proučavanje tog razdoblja povijesti. Ispituje se stupanj sustavnosti u popisu, vrsta organizacije koju prikazuje i odnos prema drugim izvorima, a sve pretežno s gledišta povijesne topografije. U prvoj skupini popisa analiziraju se tri crkvena popisa: popis crkava iz 1334. godine, popis svećenika iz 1501. i popis iz 1615. godine koji prikazuje stanje crkvenih objekata nakon protuosmanlijskih ratova. U drugoj skupini su popisi poreza kotara Komarnice iz 1495., 1507., 1513., 1517. i 1520. godine. Utvrđuje se njihova iskoristivost za istraživanja s obzirom na tri vrste podataka koje donose: toponima, imena vlasnika i broj poreznih dimova. U trećoj su skupini popisi naselja na vlastelinstvima Đurđevec (tri popisa), Koprivnica (jedan popis), Rasinja (jedanaest popisa), Bednja (tri popisa) i Ludbreg (četiri popisa). Ostala vlastelinstva (Herbortija, Rovišće, Gudovec i Streza) spominju se samo usput. U poglavlju “Ostali popisi” navode se primjeri popisa svjedoka pri sporovima, odnosno međaša i susjeda kod uvoda u posjede. Posebna vrsta su dva popisa rovišćanskih predijalaca s kraja XIV. stoljeća. Na kraju je kratak osvrt na opise međa koji su glavni način opisivanja imanja u ispravama XIII. i XIV. stoljeća te na neki način prethode popisima naselja na vlastelinstvima.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperRanko PAVLEŠ
Preuzmite temuStranice 075-100.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.