ROMI (CIGANI) KORITARI U MATIČNIM KNJIGAMA ŽUPE SV. VIDA U PITOMAČI (1728. – 1912.)

Romi (Cigani) Koritari počeli su se u većem broju doseljavati u Podravinu sredinom 19. stoljeća iz Ugarske. Bavili su se izradom drvenih predmeta, napose korita, te su bili skloni prosjačenju, skitnji i sitnoj krađi. Živjeli su u bijednim zemljanim kolibama u šumama u blizini naselja, važnijih prometnica i vodotoka, osobito tamo gdje je bilo mekog drva podatnog za obradu. Koritari su polunomadska romska skupina, pa su im takve služile samo kao privremena boravišta. Zbog specifičnog načina života bili su omrznuti među narodom, a austrijske i hrvatske vlasti nastojale su ih brojnim zakonima kolonizirati i spriječiti njihovo lutanje, ali bezuspješno. U radu su obuhvaćeni svi Romi (Cigani) Koritari zabilježeni u matičnim knjigama Župe sv. Vida u Pitomači koje obuhvaćaju razdoblje od otprilike jednog stoljeća, točnije od 1828. do 1912. godine. Analizirani su svi podatci o krštenima, umrlima i vjenčanima, opisani su njihova odjeća, zanimanja, prehrana i način života, zatim imena i prezimena i migracijska kretanja koja daleko premašuju područje župe, te locirana mjesta njihovih obitavališta. Pored toga primjerima je prikazan stupanj suživota sa domicilnim stanovništvom. Budući da o podravskim Romima svjedoči malo povijesnih izvora, crkvene matične knjige dobro su poslužile za osnovni povijesni pregled skupine Roma (Cigana) Koritara na području pitomačke župe, a korišteni su i drugi izvori: literatura, novinski članci i kartografski materijali toga razdoblja.

Izvorni znanstveni radVladimir Miholek
Preuzmite temuStranice 075-094.pdf

40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.