PRVI POPIS OBRTNIKA I TRGOVACA (NAKON HRVATSKOUGARSKE NAGODBE) U GRADU KOPRIVNICI I KOPRIVNIČKOM KOTARU 1890. GODINE

U historiografiji Hrvatske najslabije su u drugoj polovici 19. stoljeća istražene promjene na području gospodarstva i to posebno onog vezanog uz obrtnike i trgovce koji su smijenivši cehove imali ključnu ulogu u razvoju privrede u okvirima modernizacije. Naime ukinućem cehova iz vanpoljoprivredno gospodarstvo palo je u krizu i trebalo je proći dosta vremena dok se rad obrtnika i trgovaca prilagodio potrebama stanovništva koje je nakon ukinuća Varaždinskog generalata potpalo pod Bansku, tj. građansku Hrvatsku prolazeći porođajne muke početnika. Nekoliko godina nakon restrukturiranja gospodarstva a u okvirima Hrvatsko-Ugarske Nagodbe vladao je na tom području kaos. Popis obrtnika i trgovaca izvršen 1890. pod naslovom Adresar obrtnog i poslovnog svijeta u Hrvatskoj po nalogu bana Khuena Héderváryja objavljen je da dokaže da na području zagrebačke Trgovačkoobrtničke komore ima dovoljno obrtnika i trgovaca te da ne treba jače razvijati industriju ovih krajeva u koju se je dopremala industrijska roba iz Mađarske i Austrije. Adresar je tiskan u vrlo malom broju primjeraka. Kao prvi i jedini popis s imenima privrednika taj nam je Adresar važan i do sada nije korišten u historiografiji. U ovom radu iskazujemo podatke za koprivnički kotar koji je osim grada Koprivnice obuhvatio i šest upravnih općina i na kojem je području je živjelo i radilo 656 obrtnika i 142 trgovaca. Ovaj rad je dio trilogije o obrtnicima i trgovcima Središnje Podravine 1890. godine.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paper
Preuzmite temuStranice 007-033.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.