39

 • Ferenc VÉGH, Institut za povijest, Sveučilište u Pečuhu
 • Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, redovita sveučilišna profesorica u miru, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Elizabeta WAGNER, mag. hist. art./inf., Draškovićeva 23, Zagreb
 • Vladimir MIHOLEK, INA, Đurđevac, Gajeva 22a
 • Mislav GABELICA, dr. sc., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
 • Anđelko VLAŠIĆ, dr. sc., Filozofski fakultet, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Osijek
 • Igor ŽIBERNA, dr. sc., izvanredni profesor, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza, Maribor
 • Vesna SESAR, doc. dr. sc., Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • Melita SRPAK, Zavod za prostorno uređenje, Varaždinska županija, Varaždin
 • Darko PAVLOVIĆ, Plinacro, Zagreb, Savska cesta 88a
 • Gergely MARTON, asist. prof., Prirodoslovno-matematički fakultet, Institut sportskih znanosti i fizičke edukacije, Pečuh
 • Zoltán RAFFAY, asist. prof., Ekonomski fakultet, Institut za marketing i turizam, Sveučilište u Pečuhu
 • Kata VARGA SZALAI, prof. dr. sc., Doktorski studij prirodnih znanosti, Sveučilište u Pečuhu
 • Attila BARCZA, prof. dr. sc., Prirodoslovno-matematički fakuoltet, Doktorski studij prirodnih znanosti, Sveučilište u Pečuhu
 • Tibor GONDA, asist. prof., Ekonomski fakultet, Institut za marketing i turizam, Sveučilište u Pečuhu
 • Dinko PRIMORAC, prof. dr. sc., Sveučilište Sjever, Koprivnica
 • Robert ČIMIN, dr. sc., Muzej grada Koprivnice
 • Nikola CIK, prof. hist., doktorand, Đurđevac, Muzej grada Koprivnice
 • Petar FELETAR, doc. dr. sc., Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 • Mihaela CIK, prof. hrv. knjiž., Đurđevac
 • Dragutin FELETAR, akademik, PMF Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek, HAZU, Razred za društvene znanosti
 • Petra SOMEK, doktorandica, urednica časopisa "Meridijani", Zagreb/Samobor

40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.