DEMOGEOGRAFSKA OBILJEŽJA HRVATSKIH PRIGRANIČNIH ADMINISTRATIVNIH JEDINICA PREMA REPUBLICI SLOVENIJI

Pogranična područja predstavljaju više ili manje izraženi problem u svakoj državi. Njihova je strateška uloga u očuvanju identiteta države danas, u razdoblju otvaranja tržišta i slobodnije kretnje ljudi, informacija i usluga, važnija nego ikada. Stoga je potrebno razmotriti mogućnosti prostora za očuvanjem identitetaa presudnu ulogu pritom ima lokalno stanovništvo. Pogranične su hrvatske općine i gradovi prema Sloveniji klasificirani u radu prema kumulativnim promjenama nataliteta, udjelu fertilnog ženskog stanovništva i indeksu starosti u četiri razreda u funkciji prirodne obnove stanovništva, diferencirajući prostore relativno stabilnih i nestabilnih demografskih stanja i procesa. Njihova demografska slika postavljena je u odnos prema disperznoj naseljskoj strukturi i uvjetovanosti reljefnim obilježjima prostora.

Prethodno priopćenje / Preliminary communicationMatko MIKAŠINOVIĆ
Preuzmite temuStranice 096-112.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.