UTJECAJ POJEDINIH ČIMBENIKA INSTRUMENTA MARKETINGA NA USPJEŠNOST SUBJEKTA LOKALNOG TRŽIŠTA HRANE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Odgovarajućom kombinacija instrumenata marketinga ostvaruju se tržišno orijentirani ciljevi poduzeća. Njihova optimalna kombinacija uvjetovana je i karakterom tržišta na kojem se odvija pojedina poslovna aktivnost. Uspostava konkurentnog poljoprivredno prehrambenog sektora, naročito u kontekstu nacionalnog razvoja poduzetništva u poljoprivredi, temelji se i na organizaciji lokalnih tržišta hrane. Stoga je svrha ovog rada utvrditi pojedine određujuće čimbenike instrumenta marketinga u specifičnim uvjetima lokalne proizvodnje hrane kao prediktore uspješnosti malih proizvođača hrane u Koprivničko križevačkoj županiji. Za potrebe rada provedeno je primarno istraživanje na uzorku malih proizvođača hrane u Koprivničko križevačkoj u čiju svrhu je korišten anketni upitnik kao instrument istraživanja. Cilj je bio ispitati kako i na koji način pojedini instrumenti marketinga utječu na poslovnu uspješnost malih proizvođača hrana na lokalnoj razini. U obradi rezultata koriste se metode univarijatne analize, bivarijatne analize, te multivarijatne metode.

Prethodno priopćenje / Preliminary communicationSilvije Jerčinović
Preuzmite temuStranice 217-225.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.