ROMI U PITOMAČI: IZMEĐU ETNOMIMIKRIJE I OČUVANJA ROMSKOG IDENTITETA

U ovom radu se analiziraju intervjui, provedeni u Pitomači sa pripadnicima romske etničke zajednice. Specifičnost Roma u Pitomači svakako je njihovo značajno smanjenje u proteklih nekoliko desetljeća. I dok u ostalim destinacijama u Hrvatskoj naseljenima romskom populacijom dolazi do porasta pripadnika ove etničke zajednice, posebno u posljednjem popisu stanovništva 2011., to u Pitomači nije slučaj. Razlog ovom povećanju Roma u Hrvatskoj treba tražiti u iznadprosječnom natalitetu i slobodnijem etničkom izjašnjavanju s vremenskim odmakom od ratnih sukoba. Zašto je situacija u Pitomači drugačija, koliko je u dužem razdoblju prisutna etnomimikrija te kako se u ovom naselju Virovitičko-podravske županije čuva romski identitet, putem intervjua smo htjeli saznati od samih pripadnika romske populacije. U tu svrhu intervjuirali smo pet (5) pripadnika romske etničke manjine a intervjui su trajali oko četrdeset minuta. Romi u Pitomači su pripadnici dvije skupine, Kolompari i Šijaki, a među njima je prisutan određeni animozitet, koji se manifestira u socijalnoj konstrukciji unutarromskih stereotipa i predrasuda. Romi u Pitomači imaju za ovu etničku zajednicu iznadprosječni standard, što između ostalih razloga pridonosi bijegu dijela ove populacije od romskog identiteta. Iako su smješteni u vlastitim kućama, zadržali su nomadski način života, što je u korelaciji sa njihovim zanimanjima (trgovina, skupljanje sekundarnih sirovina). Neki od pripadnika ove populacije ulaze u javni život u gradu i u županiji, sa svim poteškoćama koje inače prate nacionalnomanjinsku a posebno romsku populaciju. Intervjuirani ističu probleme koji proizlaze iz stereotipa i predrasuda o njima, koji rezultiraju stigmatizacijom pa i diskriminacijom pripadnika ove etničke zajednice. Integracija Roma u hrvatsko društvo, posebno posredstvom ulaska u sferu obrazovanja i rada, nameće se kao dugotrajnija i dosta zahtjevna akcija za sve aktere, od hrvatske države i društva na svim razinama do samih Roma, a u Pitomači je ovaj proces odmakao nešto dalje u odnosu na druge romske destinacije u Hrvatskoj.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperFilip Škiljan
Preuzmite temuStranice 122-137.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.