VARAŽDINSKE VIJESTI OD 1945. DO 1990. GODINE

Članak govori o povijesti tjednika Varaždinske vijesti koji je pokrenut 1945. godine, a izlazi – uz kratak prekid u samim počecima – sve do danas. U tekstu se obrađuje razdoblje povijesti lista do kraja socijalističkog razdoblja 1990. godine. U članku se opisuje povijest lista, smješta ga se u širu priču o povijesti hrvatskih medija toga razdoblja, prati promjene uvjeta njegova izlaženja. Također, oslikava se poziciju lokalnih medija u političkom i društvenom sustavu socijalističke Hrvatske i Jugoslavije. Istaknuta je uloga državne, odnosno partijske politike prema lokalnom tisku s naglaskom na situaciju u razdoblju neposredno nakon rata, to jest u vrijeme djelovanja Agitpropa, ali i neka kasnija značajna razdoblja hrvatske povijesti, poput Hrvatskog proljeća. Radi se o specifičnom razdoblju povijesti hrvatskog novinarstva. Uvjeti djelovanja novinstva i rada novinara u to vrijeme bili su vezani uz uspostavu komunističkog režima i monopola komunističke partije u medijima. To se odražavalo izravno i na lokalne i regionalne medije. Ipak, razdoblje od 1945. do 1990. nije bilo jedinstveno, a razina novinarskih sloboda, pa čak i samo razumijevanje medija u društvu u tom su razdoblju bili podložni promjenama, što se vidi i na primjeru Varaždinskih vijesti.

Pregledni rad / ReviewMagdalena NAJBAR-AGIČIĆ
Preuzmite temuStranice 171-186.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.