MEHANIČKI OTPOR TLA U ŠUMSKOM I LIVADNOM EKOSUSTAVU

S ciljem utvrđivanja zbijenosti tla u prirodnim uvjetima na luvisolu i rendzini u šumskom i livadnom ekosustavu tijekom 2014. i 2015. godine na području Kalnika provedena su istraživanja mehaničkog otpora i trenutne vlažnosti tla. U razmatranoj 2014. godini najmanja vrijednost mehaničkog otpora tla u humusno akumulativnom A horizontu zabilježena je kod rendzina u šumskom ekosustavu tijekom sva tri mjerenja, a najveća vrijednost bila je u livadnom ekosustavu kod luvisola. Slični rezultati zabilježeni su i u narednoj godini istraživanja. Najmanja vrijednost mehaničkog otpora tla također je zabilježena tijekom sva tri mjerenja kod rendzina u šumskom ekosustavu. Međutim, statistički opravdano manja vrijednost mehaničkog otpora tla kod rendzina u šumskom ekosustavu bila je samo kod trećeg mjerenja u odnosu na sve druge istraživane varijante (p < 0,05). Tijekom istraživanja također je utvrđen prosječno veći sadržaj trenutne vlage u tlu kod rendzine u šumskom ekosustavu, a najmanja vrijednost zabilježena je kod luvisola u šumskom ekosustavu. Općenito nepovoljniji uvjeti zbijenosti tla te prosječno manje vrijednosti trenutnog sadržaja vlage u tlu zabilježeni su u klimatski nepovoljnijoj 2015. godini istraživanja. Temeljem navedenoga, može se konstatirati da su kod rendzina u odnosu na luvisol utvrđeni povoljniji uvjeti zbijenosti, kao i prosječno veći sadržaj vlage u tlu.

Prethodno priopćenje / Preliminary communicationAndrija ŠPOLJAR
Preuzmite temuStranice 164-170.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.