EKSPERIMENTALNA IZRADA PEĆI ZA TALJENJE ŽELJEZNE RUDE - PROCESI, PROBLEMI, RJEŠENJA

Od 2008. se godine na prostoru Podravine provode istraživanja vezana uz peći za taljenje željezne rude koja su početkom 2017. godine rezultirala pokretanjem projekta Hrvatske zaklade za znanost, TransFER, koji je usredotočen na istraživanje proizvodnje željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku. U uvodnom će djelu rada ukratko biti predstavljena dosadašnja saznanja o temi, dok će u središnjem dijelu, na temelju provedenih eksperimentalnih istraživanja, biti predstavljen cjelokupan proces izgradnje talioničke peći, od prikupljanja osnovnih sirovina do samog dizanja peći, njenog sušenja, zagrijavanja te naposljetku sam proces taljenja. Uz opis procesa i analizu problema s kojima su se majstori susretali prilikom izrade i procesa taljenja, predstavljaju se rezultati dobiveni tijekom dvaju eksperimentalnih taljenja te stečena iskustva.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperIvan VALENT
Preuzmite temuStranice 018-033.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.