ZARAZNE BOLESTI I SMRTNOST DJECE U ŽUPI ĐURĐEVAC OD 1912. DO 1918. GODINE NA TEMELJU MATIČNIH KNJIGA UMRLIH

Rad se temelji na istraživanju sačuvanih matičnih knjiga umrlih župe Đurđevac te literaturi koja se bavi problematikom zdravstva, uvjeta života i životnog standarda stanovništva Hrvatske u razdoblju prije i tijekom Prvog svjetskog rata. Ljudi starije dobi i djeca zdravstveno su najosjetljivije skupine društva, a loši higijenski uvjeti i navike stanovništva s početka 20. stoljeća najviše su se odrazili na smrtnost djece. Ovim radom želi se doprinijeti razumijevanju uvjeta života na prostoru župe Đurđevac te sagledati utjecaj Prvog svjetskog rata na zdravstveno stanje djece, ali i cjelokupnog stanovništva župe Đurđevac. Rad sadrži pregled svih bolesti koje su pogađale djecu, a posebna pozornost usmjerena je stradavanju djece od zaraznih bolesti. Istraživanje obuhvaća dva razdoblja - predratno i ratno. Usporedbom ovih dvaju razdoblja dobiveni su rezultati o dominantnim uzrocima smrti djece po pojedinim dobnim skupinama, uočeni su trendovi obolijevanja djece od pojedinih bolesti te su doneseni zaključci o širenju zaraznih bolesti.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperSaša SENJAN
Preuzmite temuStranice 117-140.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.