TOPOGRAFIJA ARHEOLOŠKIH LOKALITETA S TALIONIČKOM DJELATNOŠĆU NA PROSTORU PODRAVINE

U radu se obrađuju lokaliteti na prostoru Podravine na kojima su tijekom sustavnih arheoloških istraživanja ili terenskih pregleda otkriveni tragovi ili ostaci peći za taljenje željezne rude, odnosno površinski nalazi koje je moguće vezati uz talioničku djelatnost. Dosadašnja arheološka istraživanja dokazala su funkcioniranje talioničkih radionica na prostoru Podravine tijekom kasne antike i ranoga srednjeg vijeka, dok površinski nalazi keramike u okolici nekih lokaliteta upućuju na njihovo možebitno funkcioniranje kroz čitavi srednji vijek. Na temelju prikupljenih podataka u radu se obrađuju pojedinačni položaji,ali i šire zone na kojima su prepoznate talioničke aktivnosti. Promatraju se i geomorfološke odlike šireg prostora pojedinog lokaliteta koje su, zajedno sa samom mikrotopografijom položaja, igrale značajnu ulogu pri odabiru lokacije za obavljanje talioničke djelatnosti. Na temelju navedenih parametara donose se zaključci o razlozima smještaja pretpostavljenih radionica na dotičnim položajima.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperIvan VALENT
Preuzmite temuStranice 005-025.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.