DEMOGRAFSKI POKAZATELJI U MATIČNIM KNJIGAMA UMRLIH ZA NASELJA UZ KOPAČKI RIT U 18. I PRVOJ POLOVICI 19. STOLJEĆA

U radu se na temelju podataka zabilježenih u matičnim knjigama umrlih za naselja smještena u rubnom području Kopačkog rita (Bilje, Kopačevo, Lug, Vardarac), primjenom kvantitativne, analitičke i deskriptivne metode iznose osnovne činjenice o pojedinim elementima biološkog života pojedinaca te društveno i kulturno uvjetovanih demografskih obilježja u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća. Uz godišnju raspodjelu umrlih te spolnu i dobnu strukturu umrlih, analiza se posebno fokusira na sezonsku raspodjelu umrlih te na uzroke smrti kako bi se ispitalo je li, u kojoj mjeri i na koji način život uz Kopački rit utjecao na spomenute demografske čimbenike. Nadalje se ispituje je li stanovništvo analiziranih naselja u promatranom razdoblju, u slučaju podataka sadržanih u matičnim knjigama umrlih, pokazivalo demografska obilježja karakteristična za razdoblje prije demografske tranzicije, kao što su visoka smrtnost dojenčadi i djece u predfertilnoj dobi i niska prosječna doživljena dob. Na temelju analize dostupnih podataka utvrđeno je da smještaj naselja u rubnom području Kopačkog rita nije značajnije utjecao na sezonsko kretanje umrlih, a stanovništvo analiziranih naselja pokazuje demografska obilježja karakteristična za razdoblje prije demografske tradicije te općenito ne pokazuje značajnije razlike u odnosu na katoličko stanovništvo u drugim naseljima južne Baranje.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperDubravka Božić Bogović
Preuzmite temuStranice 106-116.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.