PRIJEDLOG I SIMULACIJSKA ANALIZA MJERA ZA UNAPREĐENJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PROMETA NA RELACIJI KOPRIVNICA – VIROVITICA

U radu su predložene mjere za unapređenje željezničkog prometa na pružnoj dionici Koprivnica – Virovitica regionalne pruge R202 (Varaždin – Dalj) s ciljem povećanja kvalitete prijevozne usluge u željezničkom putničkom prometu u svrhu dnevnih migracija putnika iz Podravine prema Zagrebu. Za potrebe ispitivanja učinka predloženih mjera izrađeni su računalni modeli pružne dionice Koprivnica - Virovitica s postojećim stanjem i predloženim promjenama postojećeg stanja željezničke infrastrukture na toj dionici pruge. Predložene mjere odnose se na promjenu postojećeg sustava osiguranja otvorene pruge i kolodvorskih područja u svrhu povećanja tehničke sposobnosti pruge i sigurnosti željezničkog prometa, izmjenu voznog parka te dodatne mjere za unaprjeđenje sustava upravljanja željezničkim prometom. Predložene mjere su ispitane primjenom simulacijskih postupaka, a analizom dobivenih rezultata utvrđeno je da bi one mogle značajno unaprijediti kvalitetu prijevozne usluge s aspekta raspoloživosti, udobnosti, brzine, ekonomičnosti i sigurnosti putovanja.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperHrvoje HARAMINA
Preuzmite temuStranice 074-090.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.