CEHOVI I BRATOVŠTINE U PODRAVINI KRAJEM SREDNJEGA I POČETKOM NOVOGA VIJEKA

U zadnjim stoljećima srednjega vijeka i na području sjeverozapadne Hrvatske formirana je mreža centralnih naselja - trgovišta (oppidum) i gradova (civitas). Ta centralna naselja pružala su središnje, prvenstveno trgovačke i obrtničke usluge široj okolici. Najvažniji grad od početaka je bio Varaždin, ali su veliko značenje imali i Koprivnica, Prelog, Čakovec i Legrad, te neka manja trgovišta (Ludbreg, Rasinja, Komarnica, Prodavić, Đurđevac, Gorbonog, Drnje itd.). U članku se temeljito opisuje nastanak, razvoj i prostorni raspored srednjovjekovnih bratovština u koje su se, ponajviše u Varaždinu i Koprivnici, udruživali građani vezani uz crkvu i samostane, ali i obrtnici i trgovci. Najveći dio članka odnosi se na razradu osnivanja prvih obrtničkih cehova. Razrađeni su njihov ustroj, funkcije, razvitak te prostorni raspored u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Cehovi su od 16. do 19. stoljeća i na području Podravine dali osnovni ton gospodarskom i društvenom životu gradova i trgovišta.

Izvorni znanstveni radDragutin Feletar, akademik
Preuzmite temuStranice 173-194.pdf

32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.