PROSTORNI RAZVOJ SREDNJOVJEKOVNIH KRALJEVSKIH GRADOVA U PODRAVINI

Prostorni razvoj srednjovjekovnoga grada u Podravini mogao bi se podijeliti u više faza: I. FAZA - PREDURBANA - disperzivna struktura naseljenosti u blizini prometnice sa žarištem na tržnom prostoru koji nije naseljen II. FAZA - PREDURBANA - naseljavanje uz tržni prostor - stvaranje čvršće prostorne strukture III. FAZA - URBANA - stjecanje kraljevskih povlastica, gradnja samostana, doseljavanje obrtnika i trgovaca, formiranje longitudinalne strukture naselja uz tržnu ulicu; grad se strukturira između utvrde - rezidencije i župne crkve IV. FAZA - URBANA A - nastanak gradskih utvrda, župna crkva u pravilu ostaje izvan utvrđenog prostora, gušća naseljenost unutar utvrđenog prostora, cestovna struktura naselja - Križevci i Koprivnica, složenija struktura s podjelom na insule - Varaždin i Virovitica B - utvrđivanje u 16. stoljeću (grad postaje tvrđava) - širenje grada i njegovih utvrda, stvaranje složenije strukture ulica - Varaždin, nastanak sekundarnih ulica, paralelnih s glavnom tržnom ulicom (Križevci, Koprivnica); rušenje zgrada u blizini utvrda. Zbog specifične situacije taj proces je drugačiji u Virovitici - dolazi do zbijanja predgrađa unutar zidina i prostornog smanjenja grada.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperMr. sc. Ratko Vučetić
Preuzmite temuStranice 133-141.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.