U TREĆEM BROJU ČASOPISA PODRAVINA SURAĐUJU:

Autori članaka

 • 1. Dr. sc. Géza PÁLFFY, Institut za povijest Mađarske akademije znanosti, Budimpešta
 • 2. Doc. dr. sc. LuËka LORBER, Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta, Maribor
 • 3. Dr. sc. Mirela SLUKAN-ALTIĆ, Zavod za arhivistiku i pomoÊne povijesne znanosti, Hrvatski državni arhiv, Zagreb
 • 4. Prof. dr. sc. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 5. Doc. dr. sc. Borislav GRGIN, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 6. Mr. sc. Ratko VUČETIĆ, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
 • 7. Hrvoje PETRIĆ, Zavod za hrvatsku povijest, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 8. Prof. dr. sc. Dragutin FELETAR, Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematiËki fakultet, Zagreb
 • 9. Emil ČOKONAJ, Srednja škola, Koprivnica

Stručni recenzenti

 • 10. Dr. sc. Zdenka PAŠIČ, Univerza v Mariboru, Maribor
 • 11. Prof dr. sc. Dragutin FELETAR, Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 • 12. Hrvoje PETRIĆ, Zavod za hrvatsku povijest, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 13. Dr. sc. Josip KLJAIĆ, Hrvatski institut za povijest - PodruŽnica za povijest Slavonije, Baranje i Srijema, Slavonski Brod
 • 14. Mr. sc. Gordan RAVANČIĆ, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
 • 15. Prof. dr. sc. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 16. Prof. dr. sc. Lajos GECSENYI, Magyar Orszagos Leveltar, Budimpešta
 • 17. Dr. sc. Katarina HORVAT-LEVAJ, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
 • 18. Dr. sc. Andrej ŽMEGAČ, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
 • 19. Prof. dr. sc. Neven BUDAK, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 20. Doc. dr. sc. Borislav GRGIN, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb

Autori prikaza

 • 21. Prof. dr. sc. Zvonimir BARTOLIĆ, Visoka učiteljska škola, Čakovec
 • 22. Tatjana TKALČEC, Institut za arheologiju, Zagreb
 • 23. Mr. sc. Željko HOLJEVAC, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb
 • 24. Silvija PISK, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 25. Mr. sc. Ivica ŠUTE, Zavod za hrvatsku povijest, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 26. Daniel PATAFTA, postdiplomand, Odsjek za povijest, Zagreb
 • 27. Hrvoje PETRIĆ, Zavod za hrvatsku povijest, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb
 • 28. Prof dr. sc. Dragutin FELETAR, Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 • 29. Prof. dr. sc. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb

Službeni prevoditelji

 • 30. Sunčica HARAMIJA, za njemački, Koprivnica
 • 31. Sado TERZIĆ, za engleski, Koprivnica

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.