Historiografski doprinos Franje Emanuela Hoška povijesti kontinentalnih franjevaca od 16. do 18. stoljeća

Povijest kontinentalnih franjevaca u novom vijeku dobila je svoje historiografsko vrednovanje u djelima Franje Emanuela Hoška. Njegov dugogodišnje bavljenje poviješću franjevaca kopnene Hrvatske s osobitim težištem na razdoblju od 16. do 18. stoljeća stvorilo je zaokruženu sliku franjevačkog pastoralnog, kulturnog, znanstvenog i društvenog djelovanja u tome razdoblju. Započevši svoja istraživanja poviješću visokog školstva uz koje je vezano nastajanje kulturnih krugova oko tih škola i stvaranje filozofsko-teoloških smjernica na skotističkoj osnovi dovelo je do određenog pluralizma na tom području u 17. i 18. stoljeću na prostoru banske Hrvatske. Djelovanjem redovničkih zajednica, u ovom slučaju franjevaca, Hrvatska je u ovome razdoblju, nakon stoljeća protuosmanlijskih ratova, ponovno uvedena u duhovna i intelektualna kretanja europskog zapada. Hoškov interes usmjeren je u prvom redu na znanstveno vrednovanje franjevačkih prinosa hrvatskoj crkvenoj i nacionalnoj povijesti u spomenutim stoljećima. Temeljeći svoje radove na proučavanju triju povijesnih okosnica koje su obilježile franjevaštvo kontinentalne hrvatske u novom vijeku - katolička obnova, barok i jozefinizam - Hoško je postao nezaobilazan referentni izvor za navedenu problematiku i vodeći stručnjak za jozefinizam i njegove posljedice na hrvatskim prostorima.

Pregledni radMr. sc. Daniel Patafta
Preuzmite temuStranice 226-237.pdf

38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.