FOLKLOR KAO DIO KULTURNOG IDENTITETA KOPRIVNIČKOG IVANCA

Folklorom se nazivaju različiti umjetnički aspekti tradicijske kulture kao što su tradicijski (usmeni) oblici književnosti, glazbe i plesova te dramskog i likovnog stvaranja. On se nalazi unutar područja nematerijalne kulturne baštine, a moguće ga je gledati i kao kulturni identitet. Folklor je, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, često prepoznat kao potencijal za otvaranje eko-muzeja ili muzeja na otvorenome. Selo Koprivnički Ivanec poznato je po bogatoj folklornoj tradiciji počevši od ivanečkog veza, narodne nošnje, tradicionalnih obrta i običaja, pjesama i plesa, sve do njegova dijalekta. Kao takvo ima izuzetnog potencijala osnovati eko ili muzej na otvorenome i na taj način osvježiti i održavati tradiciju, pružiti drugima veći uvid u ivanečki folklor pa čak i potaknuti turističku promidžbu sela.

Prethodno priopćenjeDolores Vrbanić
Preuzmite temuStranice 088-105.pdf

38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.