KOMPARATIVNA FAUNISTIČKO-MIKROBIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA BUNARSKE VODE VIRJA OD 1986. DO 1989. GODINE

Zanimanje za proučavanje podzemnih voda javlja se u 17. stoljeću da bi intenzivnija istraživanja započela u 20. stoljeću. Pedesetih godina 20. stoljeća počinju sustavnija istraživanja podzemne faune sjeverozapadnih područja Hrvatske. Budući do sada nitko nije proučavao podzemne vode Virja i okolice, određeno je 20 bunara za istraživanje fizičko-kemijskih, bakterijskih i faunističkih svojstava njihove vode. To je područje gdje su podzemne vode pod utjecajem rijeke Drave i Bilogore. Istraživanja su vršena tijekom 1987. godine. Fizičko-kemijski faktori određivani su standardnim metodama (APHA), a za bakterijska ispitivanja korištene su metode za određivanje ukupnog broja saprofitnih bakterija, određivanje koli-titra i koli-indeksa ukupnih koliformnih bakterija i bakterija fekalnog porijekla, te termofilnih bakterija. Faunistički uzorci uzimani su filtriranjem 100 litara bunarske vode. Uočeno je da promjene ekoloških svojstava vode bunara, kao podzemne vode, mijenjaju i sastav faune i bakteriološku sliku uzorka. Veliki je utjecaj naselja na taj biotop što potvrđuje stalno povećanje broja bakterija fekalnog porijekla. Posebno je jaka bakterijska aktivnost u plitkim bunarima koji su više izloženi onečišćenju s površine. Utvrđeno je i prodiranje termofilnih bakterija iz gnojnice u podzemlje. Promjene fizičko-kemijskih faktora uvjetuju promjene bakterijskog i faunističkog sastava bunarske vode, tako da su troglobionti (Niphargus) nađeni u najdubljim ujedno i najčišćim bunarima. Troglofili i troglokseni čine faunu plićih bunara s manje vrsta, ali s velikim bojem jedinki (Cyclops). Sva istraživanja ukazuju na uzajamnu povezanost i ovisnost bakterijskog i faunističkog sastava od fizičko-kemijskih svojstava bunarske vode, dakle i o onečišćenju. O tome ovisi kvaliteta bunarske vode za piće koja u ispitivanim bunarima ne zadovoljava propisane uvjete i nužno je započeti gradnju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava.

Izvorni znanstveni radDražen Podravec
Preuzmite temuStranice 039-075.pdf

32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.