PROMETNA I TURISTIČKA VALORIZACIJA PODRAVSKE MAGISTRALE

U radu je analizirana državna cesta D-2 poznatija pod nazivom Podravska magistrala, čija je trasa u većem dijelu nastala još u rimsko doba. Ova značajna dvotračna longitudinalna cesta koja povezuje Sjeverozapadnu i Istočnu Hrvatsku u duljini od 350 kilometara prolazi u dravskom koridoru kroz veće gradove (Varaždin, Koprivnicu, Viroviticu, Osijek) i mnogo mjesta i naselja. Cesta ima i međunarodno značenje jer povezuje sjeveroistočni prostor Republike Slovenije i sjeverozapadni prostor Republike Srbije kroz hrvatski teritorij. Podravska magistrala analizirana je s prometnog stajališta (propusna moć ceste i razina sigurnosti prometa) te s turističkog aspekta (vrste i broj atrakcija i njihovo označivanje na magistrali). Analizom trajektorije ceste i njenih elemenata date su preporuke za izgradnju novih obilaznica gradova. Također, temeljem obavljenih ostalih istraživanja, moguće je povećati i razinu sigurnosti prometa na magistrali, budući je stupanj rizika od događanja prometnih nesreća neprihvatljivo visok. Podravska magistrala prolazi i kroz turistički značajna područja. Stoga su istražene turističke atrakcije u gravitacijskoj zoni Podravske magistrale i date preporuke za dodatna označivanja smeđom (turističkom) signalizacijom.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperPetar FELETAR
Preuzmite temuStranice 150-165.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.