BAŠTINA I TRADICIJA U OBLIKOVANJU TURISTIČKE PONUDE NA RURALNOM PROSTORU HRVATSKE

Baštinu čini skup svih običaja, tradicija i dobara, tradicijsko, autohtono i povijesnonasljeđe, koje bi trebali naslijediti naši potomci. Ruralna baština, koja je temelj seoskog(ruralnog) turizma, uključuje prije svega krajolik (očuvana priroda, posebnosti flore i faune,mikro klima, i drugo), te materijalnu i nematerijalnu baštinu (očuvano graditeljsko nasljeđe,predanja, običaji, zanati, manifestacije i događanja kojima se održava i njeguje tradicija). U današnje vrijeme, i u Hrvatskoj, ruralni turizam dobiva na osobitoj važnosti, jer je jednaod njegovih ključnih uloga očuvanje tradicije, ali ne na način da konzervira siromaštvo, već da kreativno primjenjuje tradiciju. U ovom radu bit će riječi o pojedinim baštinskim, odnosno tradicijskim činiteljima turističke ponude na selu: rekonstrukciji i opremanju objekata/građevina, uređenju okoliša i vrta, te nematerijalnoj baštini (gastronomiji, prezentaciji življenja, običajima, manifestacijama,i drugome). Oni su sastavnice tradicijskog seljačkog gospodarstva koje okupljaturističke specifičnosti temeljene na očuvanoj tradiciji života i rada na selu. Težište je naulozi tradicijskog graditeljstva u formiranju turističke ponude ruralnog područja, odnosnoprezentaciji graditeljske baštine i njezinih osnovnih karakteristika, prije svega atraktivnostiseljačkog gospodarstva. U tom smislu, navest će se, i ukratko obrazložiti, deset primjeradobre prakse. Također, analizirat će se dosadašnji načini korištenja baštine i tradicije ururalnom turizmu Hrvatske, te će se navesti smjernice njihovog budućeg učinkovitijeg I obuhvatnijeg korištenja.

Pregledni rad / ReviewDamir DEMONJA
Preuzmite temuStranice 205-218.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.