RAZVITAK PROMETNOG SUSTAVA GRADA VIROVITICE

Razvitak prometnog sustava Grada Virovitice i njegovih prometnih podsustava tema je ovog rada.Grad Virovitica smješten je na sjevernim padinama Bilogore u Podravini na mikrolokaciji podravskeravnice Središnje Hrvatske. Geoprometni položaj Grada Virovitice je definiran centralnim položajemna sjecištu dvaju pravaca, državne ceste D-2 i državne ceste D-5. Iako Grad Virovitica ima povoljanprometni položaj, ipak je područje Grada i županije u odnosu na širu regiju i Republiku Hrvatskuprometno izolirano, što je vidljivo iz činjenice da niti jedna suvremenija prometnica, odnosno cestavisoke razine uslužnosti ne prolazi njome. U radu je analizirana sva dostupna dokumentacija vezanauz sve oblike prometa, te su prikazani postojeći problemi u odvijanju prometa. Najveći problem je I dalje dio tranzitnog prometa koji prolazi kroz grad u smjeru istok-zapad i nedostatak nove cestovneinfrastrukture u gradu koja bi pravila manje otpore u odvijanju dnevnog prometa. Temeljem analize,dijagnoze i prognoze prometa prikazane su mjere za smanjenje zagušenja promet, s posebnim osvrtomna cestovni promet. Predložena su rješenja u prometnoj infrastrukturi i dat je scenarij razvitka kapitalnecestovne mreže s prijedlozima izvođenja po etapama.

Pregledni rad / ReviewPetar FELETAR
Preuzmite temuStranice 186-204.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.