DEMOGRAFSKE PROMJENE U KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI OD 1857. DO 2011. GODINE

Analizirajući prvenstveno aktualan popis stanovništva 2011.godine iznose se određenizaključci vezani uz demografsku problematiku Koprivničko-križevačke županije. Komparirajući popise od 1857. godine analiziraju se kvalitativna i kvantitativna obilježjastanovništva kao što su promjene u ukupnom broju i prostornom rasporedu naseljenosti,prirodna i mehanička kretanja, te struktura stanovništva. Rad problematizira metodološkeelemente popisa stanovništva, te daje pregled literature.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperPetar FELETAR
Preuzmite temuStranice 129-167.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.