LOGOR JANKA-PUSZTA I RAZVOJ USTAŠKE ORGANIZACIJE U PODRAVINI DO 1934.

U vrijeme diktature kralja Aleksandra u Podravini se formirala jedna od najznačajnijihilegalnih ustaških organizacija. Veliku ulogu u tome imao je velik broj dvovlasnika kojisu svakodnevno prelazili granicu budući da su imali posjede u Mađarskoj.Blizu granices mađarske strane, kod Nagykanizse, formiran je ustaški logor Janka-puszta u kojem seprovodila vojna obuka i iz kojeg su ustaše organizirale terorističke akcije u Jugoslaviji. Djelovanjem ustaša iz Janka-puszte značajnije se razvila ustaška mreža u Prekodravlju i kodĐelekovca, dok je prije formiranja logora Janka-puszta ustaška emigracija najviše djelovalapreko granice kod Ferdinandovca.Nakon Velebitskog ustanka 1932. Podravina je postalateritorij od najveće važnosti za provođenje ustaških terorističkih akcija u Jugoslaviji. Ustaške organizacije u Podravini raspale su se nakon izdaje Stjepana Petrovića iz Hlebina,nakon čega je na robiji završio velik broj Podravaca. Trojica ustaša iz Janka-puszte, odkojih su dvojica bili Podravci (Mijo Kralj i Ivan Raić), bili su uključeni u izvršenje atentatana kralja Aleksandra u Marseilleu 1934.

Pregledni rad / ReviewVladimir ŠADEK
Preuzmite temuStranice 047-056.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.