PROSTORNI RAZVOJ ĐURĐEVCA I NJEGOV OKOLIŠ S POSEBNIM OSVRTOM NA PRIDRAVSKI PROSTOR

U ovom radu obrađuje se prostorni razvoj Đurđevca i đurđevečkih konaka u 19. i početkom 20. stoljeća. U tom razdoblju đurđevački pridravski prostor je imao najdinamičniji razvoj te mu se zato daje posebna važnost. Ovaj prostor karakteriziraju dvije prirodno-geografske cjeline – rijeka Drava i đurđevečki Peski. Najveće promjene u pejsažu upravo su se događale na ovim prostorima. Stoga se prate promjene sjeverno i sjeveroistočno od Đurđevca. Đurđevečki Peski pružaju se između ogromnih prašumskih naplavnih površina koje su često bile plavljene hirovitom Dravom i Đurđevca. Ovaj rad temelji se na obradi kartografskih prikaza, prvenstveno izvornih katastarskih podloga iz Đurđevačkog ureda za katastar. Specifičnost ovih podloga je da su na njima ucrtavane i upisivane sve promjene koje su se događale u prostoru (parcelacije, vlasnici, novi objekti i sl.). U cijelom pridravskom prostoru ovdje su ostale najveće sačuvane šumske površine. Način života đurđevečkog «konačara» krajem 19. stoljeća bio je u skladu s održivim razvojem. Čovjek je proizvodio onoliko koliko mu je trebalo za život, živio je u skladu s prirodom ostavljajući u nasljedstvo današnjim generacijama kompleks đurđevečkih nizinskih šuma, sačuvanu rijeku Dravu (na području đurđevečkih konaka ni danas nije sagrađen klasičan nasip), mrtvice (Lepa Greda, Bakovci) i konačka naselja kao poseban oblik naseljenosti i života.

Pregledni radMladen Matica
Preuzmite temuStranice 057-073.pdf

32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.