FIZIONOMSKO-MORFOLOŠKE OSOBINE RURALNIH NASELJA VARAŽDINSKOG GENERALATA I KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U 18. I 19. STOLJEĆU

Temeljem izvora, prvenstveno kartografskih, u članku se obrazlažu dvije faze kolonizacije Varaždinskog generalata i Križevačke županije: onu prije i onu poslije donošenja Statuta Valachorum. Objašnjava se razvoj naseljenosti, dioba posjeda i tipovi formiranja naselja. Mogu se izdvojiti tri osnovne faze u razvoju naselja: 1. Naseljavanje u obliku zaselaka – nastaje rastresito selo sa zaseocima; 2. Početna faza okupljanja – nastaje naselje manje-više okupljenog plana ali nepravilnog tlocrta; 3. Izgradnja duž glavne prometnice – naselja formirana na pobrđu spuštaju se prema prometnici u podnožju. Navodi se nekoliko osnovnih tipova ruralnih naselja na području varaždinske vojne granice: 1. Okupljena naselja nepravilnog tlocrta, 2. Nizna naselja duž cestovnih prometnica, 3. Nizna naselja duž vodotoka, 4. Nizna naselja s tendencijom razvoja središnjeg trga, 4. Raštrkana naselja sa zaseocima.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperMirela SLUKAN ALTIĆ
Preuzmite temuStranice 024-037.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.