“DEMOGRAFSKI POLUOTOK” U HRVATSKOJ – FERTILITET U REGIJI DRAVE PREMA MAĐARSKOM POPISU 1910.

U članku se objašnjavaju znatne razlike u stopi fertiliteta u krajevima uz rijeku Dravu, a na osnovi mađarskog popisa stanovnitšva iz 1910. godine. Već je tada stopa fertiliteta (i nataliteta) bila niža na području Bjelovarsko-križevačke županije i Županije Somogy nego u ostalim okolnim hrvatskim i mađarskim županijama. Osobito je niska stopa fertiliteta bila na području Podravine, dok je ta stopa u Varaždinskoj županiji i Virovitičkoj županiji bila znatno viša. Zato se može govoriti o fenomenu određenog “demografskog otoka” s niskim natalitetom.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperGabor HARRACH
Preuzmite temuStranice 093-101.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.