PROSTORNI RAZVOJ GRADOVA U PODRAVINI IZMEĐU SREDNJEG VIJEKA I 19. STOLJEĆA

Srednjovjekovni grad u Hrvatsko-ugarskom kraljevstvu dosiže svoj puni urbanitet u 15. stoljeću. Zatim slijedi opasnost od Osmanlija, što gradovima u Podravini daje novu, prvenstveno vojnu funkciju. Važne točke obrane su Virovitica, Koprivnica i Križevci, a najznačajniji među njima je Varaždin. U prvoj liniji obrane najvažniju ulogu imala je nova velika renesansna utvrda u Koprivnici, a u drugoj liniji Varaždin. Zatim slijedi barokna obnova i to djelomice vać nakon Žitvanskog mira 1606., a osobito tijekom 18. stoljeća. U radu se opisuje urbanistički razvoj gradova u Podravini tijekom 18. stoljeća, kada su zabilježene najvažnije promjene.

Pregledni rad / ReviewRatko VUČETIĆ
Preuzmite temuStranice 074-083.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.