U DVADESETOM BROJU ČASOPISA PODRAVINA SURAĐUJU:

 • Ranko Pavleš, Podravka, Koprivnica
 • Dr. sc. Mirela Slukan Altić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
 • Doc. dr. sc. Hrvoje Petrić, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, Zagreb
 • Mr. sc. Mladen Matica, Županijski zavod za prostorno uređenje, Koprivnica
 • Dr. sc. Ratko Vučetić, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
 • Mario Šipek, V. osnovna škola, Varaždin
 • Petar Feletar, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
 • Dr. sc. Gabor Harrach, Mađarska akademija znanosti, Budimpešta
 • Dr. sc. Igor Žiberna, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Maribor
 • Božica Anić, Muzej grada, Koprivnica
 • Prof. dr. sc. Mira Kolar Dimitrijević, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, Zagreb
 • Tomislav Bogdanović, Povijesno društvo, Križevci
 • Nada Matijaško, Muzej prehrane Podravka, Koprivnica
 • Dr. sc. Đuro Franković, Hrvatska manjinska uprava, Pečuh
 • Prof. dr. sc. Adolf Malić, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
 • Prof. dr. sc. Dragutin Feletar, Član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Koprivnica

PODRAVINA se referira u sekundarnim časopisima 1. ABSTRACTS JOURNAL, All-russian institute of scientific and tehnical information, Moscow 2. HISTORICAL ABSTRACTS AND AMERICA, History & Life, EBSCO, Santa Barbara, California, USA 3. ELSEVIR, Bibliographic databases, Amsterdam-Norwich 4. THE HISTORY JOURNALES GUIDE, Deutschland

U Popisu znanstvenih časopisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa "Podravina" je klasificirana oznakom a2 te se uzima u obzir pri izboru u znanstvena zvanja autora (Narodne novine 84 od 11. srpnja 2005.)


44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.