MEĐIMURJE U IZBJEGLIČKOJ KRIZI U OSVITU DRUGOGA SVJETSKOG RATA

"Nepoželjni gosti" su izbjeglice, azilanti, »ilegalci« - kategorije zbog kojih se XX. stoljeće pamti kao »stoljeće izbjeglištva«. Tema ove studije su židovske izbjeglice, koje su zbog progona Židova u Hitlerovoj Njemačkoj, od 1933. godine, posebice nakon ulaska Njemačkog Wehrmachta u Austriju i pripojenja te zemlje Njemačkom Reichu (od ožujka 1938.) tražile utočište u Kraljevini Jugoslaviji. Autorica se posebice usredotočila na pogranične regije Prekomurja, Međimurja i Podravine, zato što je zbog ravničarskog terena i jugoslavensko-madžarska granica bila posebno pogodna za ilegalne prijelaske preko »Zelene granice«. Autorica je, koristeći se izvorima Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu, istraživala okolnosti prijelaza granica u Kraljevinu Jugoslaviju, jer je austrijska historiografija Jugoslaviju, koja je prihvatila malen broj izbjeglica (malen u odnosu na prihvatne zemlje Zapadne Europe, ali i prekomorskih zemalja i Palestine) zanemarivala. Istraživanja su pokazala da su legalna emigracija u Jugoslaviju i nastanjenje (egzil) imala doista zanemarive dimenzije. Ilegalne migracije, pak, iznuđene zbog ksenofobičnog, rigidnog zakonodavstva, ne valja podcjenjivati, zato što su Kraljevinu Jugoslaviju prisiljavali na »ples na tankim žicama«, na balansiranje između gospodarskih interesa i političkih obzira. Ophođenje s imigracijskim problemima od strane vlade i institucija s jedne strane, te stava stanovništvima s druge strane, s posebnim osvrtom na prekomursku, međimursku i podravsku situaciju, dvije su stožerne točke ovoga rada. Autorica se bavila tim istraživanjima imajući u vidu suvremene rasprave o migrantima, migracijskim problemima i azilantima, a u svjetlu činjenicu da se 2008. godine obilježavala 70. obljetnica austrijskog »Anschlussa« i Prve međunarodne konferencije o izbjeglicama u Eviansu, koja je zbog raspoloženja svih sudionika prokrčila put prema Holokaustu. Rezultat istraživanja potvrđuje autorici potrebu institucionaliziranog učenja o Holokaustu kao trajnoj obvezi i pouci za sadašnjost i budućnost.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperAnna Maria Grünfelder
Preuzmite temuStranice 115-140.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.