KAJKAVŠTINA U RANIM PODRAVSKIM TOPONIMIMA

Na temelju prvih zapisa hrvatskih riječi, a to su uglavnom toponimi, utvrđuju se osobine hrvatskoga jezika, upravo kajkavštine, u Podravini od 12. do 16. stoljeća. Analiza najstarijih zapisanih podravskih toponima, većinom ojkonima, uglavnom potvrđuje dosadašnja znanja i pretpostavke o kajkavštini toga područja. • O akcentuaciji građa ne daje gotovo nikakve podatke. • Jat i poluglas izjednačeni su na prijelazu 15. na 16. st., do kada se čuvaju posebne fonološke jedinice za njih. Kontinuanta je jata zatvoreno e, koje u dugom slogu može biti također dvoglasnik, i to uzlazni (ie) češće, ili silazni (ei), rjeđe. Kontinuanta poluglasa ima vrijednost centralnoga neodređenog samoglasnika, šva (D). Poluglas se jednači s jatom u vrijednosti kontinuante jata. Prijelazni govori oko Našica koji se pod utjecajem pridošlih novoštokavskih govora razvijaju u štokavskom smjeru jednače kontinuantu poluglasa sa a, kontinuanta jata s kontinuantom e = e˛ (ali se u nekoliko mjesta oko Našica fakultativno još čuva posebna fonološka jedinica na mjestu jata). • Zapisi upućuju na dulje čuvanje slogotvornoga l (lu) kao posebnoga fonema i posebne fonološke jedinice na mjestu stražnjega nazala, u vrijednosti samoglasnika između o i u - zatvoreno o (o|) do 15. st. Kod lu negdje to može biti pisarska tradicija. S obzirom na jednačenje kontinuanti stražnjega nazalnog samoglasnika i slogotvornoga l zapisani likovi potvrđuju da je njihova kontinuanta imala posebnu fonološku vrijednost posvuda do 17./18. st., a kasnije se negdje izjednačila ili sa starim o ili sa u. U Podravini danas nema posebnoga fonema kao njihove kontinuante, ali je nalazimo na susjednim područjima: varaždinskom, kalničkom, u Moslavini. • Zapisi upućuju na ranu generalizaciju sufiksa sa o i kod osnova gdje se očekuju sufiksi sa e, već od početka 14. st.

Izvorni znanstveni radMijo Lončarić
Preuzmite temuStranice 041-055.pdf

32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.