ZNANSTVENI ČASOPIS PODRAVINA. BIBLIOGRAFIJA S KOMENTAROM O ČASOPISU I PODRAVSKOJ STRUČNOJ I ZNANSTVENOJ PERIODICI

U uvodnom dijelu rada kao kontekstualizirajući okvir daju se osnovne informacije o stručnoj i znanstvenoj periodici u Podravini i o njoj - Zbornik Muzeja grada Koprivnice (1946. - 1953.), Podravski zbornik (1975. -), Muzejski vjesnik (1978. - 1999.), Virje na razmeđu stoljeća (1981. - 1991.), Podravka (1983. - 1993.) i Scientia Podraviana (1989. -) - a zatim se pozornost posvećuje multidisciplinarnom znanstvenom časopisu Podravina (2002. -). Najprije je dan kratak prikaz nastanka i koncepcije toga prvog znanstvenog časopisa kojemu je primarni predmet hrvatska Podravina, a zatim i pregled njegovih najvažnijih konstituenata i sadržaja od prvog broja do danas kako bi se raspoznalo njegovo praktično i simbolično značenje od (nad)nacionalne do regionalne razine. Kao prilog članku navedeni su bibliografija godišta, bibliografija svih objavljenih priloga, predmetno kazalo znanstvenih i stručnih priloga te kazalo autora koji su objavljivali u Podravini.

Pregledni radMario Kolar, student doktorskog studija
Preuzmite temuStranice 209-245.pdf

32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.